• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kırıkkale Demokratik Kitle Örgütleri Güç Birliği Platformu

Kırıkkale Demokratik Kitle Örgütleri Güçbirliği Platformu çalışmalarına başladı. İlk toplantısını 09.02.2005 Çarşamba günü saat 17:30'da Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Eğitim salonunda yaptı.
10.02.2005

Kırıkkale Demokratik Kitle Örgütleri Güçbirliği Platformu çalışmalarına başladı. İlk toplantısını 09.02.2005 Çarşamba günü saat 17:30'da Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Eğitim salonunda yaptı. Toplantıya Kırıkkale Sanayi odası Bşk, Çelik İş, Petrol-İş, Kamu sen, KESK, Ziraat Odası, Emekliler Derneği, Hizmet İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, BASK, Haber Sen, TMMOB temsilcileri katıldı.Kırıkkale de faaliyet gösteren sendika, dernek ve odaların katılımı ile oluşan bu platformun amacı, kendi tüzük ve ilkeleriyle çelişmemek kaydıyla kuruluşların ortak çıkar ve amaçlarına hizmet etmek amacıyla oluşturulan güç birliğidir.Bu platform kendi temel hakları çerçevesinde mücadele ederken Kırıkkale’nin sorunlarının çözümü için katkı sunmak, kamuoyu oluşturmayı ve sağlıklı güzel yaşanılabilir bir kent yaratılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.İlk toplantısında Tüzük amaç ve kapsam ile çalışma yöntemleri ele alındı. Ayrıca önümüzdeki ilk toplantıda yerel yönetimlerin sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak ve Kırıkkale Belediye Başkanı çağrılarak kendisinden bilgi alınması kararlaştırdı. Recep SEFER Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Platform Geçici Yürütme Kurulu üyesi