• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kırıkkale Şubemizde Basın Açıklaması

05.11.2020

Türk-İş'in çağrısıyla torba yasaya karşı eylemler sürüyor. Geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunulan, ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek birçok maddesi kabul edilen Torba Kanunun içerdiği düzenlemelere karşı Türk-İş'in aldığı karar gereği tüm illerde  ortak açıklama yapıldı. Kırıkkale Şubemizde Türk Metal Kırıkkale Şube Yöneticileri ile beraber 5 Kasım Perşembe günü, işçilerin en temel haklarında bir geriye gidişe izin vermemek için bir basın açıklaması yaptı.