• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kırıkkale Şubemizde Temsilciler Kurulu Yapıldı

27.09.2017

Kırıkkale Şubemizin Temsilciler Kurulu toplantısı 27 Eylül Çarşamba günü Kırıkkale Şubemizde yapıldı. Kırıkkale Şube Başkanımız Recep Sefer'in yaptığı açıklamanın tamamı aşagıda yer almaktadır:

Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şube Temsilciler Kurulu
Sonuç Bildirgesi

(27.09.2017)

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ülkemizde çalışma hayatını da etkileyen bir çok yeni düzenleme hayata geçirilmeye başlandı.
FETÖ ile mücadele de ilan edilen OHAL giderek halkın en demokratik hak  ve özgürlüklerinin askıya alındığı emek mücadelesinin engellendiği çok sayıda kişinin somut delillere dayandırılmadan işinden ekmeğinden  edildiği bir sürece dönüştürüldü .
Sendikaların düzenlediği hak arama eylem ve etkinlikleri güvenlik gerekçesi ile engellenirken sendikaların en önemli hak arama aracı olan grev hakkı da ortadan kaldırılmaktadır.
Grev ertelemeleri konusunda oldukça hevesli olan AKP hükümeti iktidara geldiği ilk yıllarda (2003 yılında)  petlas grevini ertelemiş gerekçe olarak ta “milli güvenliği tehdit eder” nitelikte olarak göstermiştir.Ancak milli güvenlik kurulundan almış olduğu görüşte petlas grevinin milli güvenliği tehdit eder nitelikte olmadığı bilgisine sendika olarak  ulaşılmıştır.
OHAL sonrası bu yasakçı tutumu devam ettirmiş mefar ilaç olmak üzere bir çok iş kolunda olmak üzere 5 ayrı grev ertelemesi yapılmıştır.
OHAL döneminde  hükümet , sermayedarlara kıdem tazminatı gibi en temel haklarımızın tırpanlanması dahil her türlü teşvik ve desteği sunarken işçinin hak mücadelesini engellemek için elinden geleni yapmaya devam etmektedir.

ENFLASYON

Uzun yıllar tek hane olarak seyreden enflasyon rakamları 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki yıla göre 10.68 olarak kaydedildiği böylece 2004 den beri tek hanede kaydedilen enflasyon oranı çift haneye çıkmış olduğu  gibi bundan sonra ki dönemlerde de çift hanede seyredeceği gözükmektedir. önümüzdeki süreçte yapılacak Toplu-İş sözleşmelerinde bu durumun göz önüne alınarak ücret pazarlıklarının oluşturulması gerekmektedir.
Gelir dağılımında adaletsizlik devam etmekte  en aşağıdakilerle en üsttekiler arasındaki  makas giderek artmakta ,asgari ücretin düşük belirlenmesi ve vergi dilimlerinin çalışanlar aleyhine oluşturulması gelir dağılımı adaletsizliğini bozmaktadır.

İŞSİZLİK
İşsizlik rakamları %10,2 olarak açıklandı , Ancak genç işsizler oranındaki işsizlik oranları %20,6 olarak yüksek bir oranda çıktı .Resmi rakam dışında genç işsizlik rakamları%30 olduğunuz düşünürsek her 3 geç ten biri işsiz işsizliğin yüksek oranda seyretmesi çalışanların iş güvencesini tehdit etmektedir.

 

 

SÖZLEŞMELERİMİZ

Şubemiz Kapsamında 2017 tarihinde kamuda ve özel sektörde olmak üzere 4 adet sözleşme bağıtlandı.
Kamuda bu yıl şubemiz bünyesinde  MKEK Barut ,Botaş ve Botaş Bill sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
Kamu sözleşme sistemi yıllardır aynı şekilde yapılmakta, oluşturulan kamu koordinasyon kurulu üzerinden sürdürülmekte işyerlerinin özel sorunlarının tartışılmadığı , maddelere neredeyse dokunulmadığı sadece ücret pazarlığının yapıldığı bir düzende sürdürülmektedir  hal böyle olunca kamuda sözleşme süreçleri işçilerin taleplerini karşılamaktan uzak durmaktadır.
Tüpraş işyerimizde 01.01.2017 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 18 mayıs 2017 tarihinde sonuçlandı.
Kazanılmış haklarımızı elimizden almayı hedefleyen tüpraş işvereni başta mazeret izinlerimiz olmak üzere sözleşmenin süresinin 3 yıla çıkartılması ve vardiya sisteminde değişiklik ve çeşitli dayatmalarda bulundu ve işyerinde çalışma barışını bozacak düzenlemeleri gündeme getirdi.
Grev yasağı bulunan bu işyerimizde tepkimizi işyerinde yarım ve tam günlük iş  bırakma eylemleri gerçekleştirdik.
İşverenin YHK dayatmasına asla izin vermeyeceğimizi sözleşmenin iki tarafın iradesi  dışında bitirilmesi halinde işyerinde çalışma barışının bozulacağını bunun sorumluluğunun da işveren olacağı vurgulandı ve sözleşmenin masada bitirilmesi sendikamızın görüşü olarak işverene iletildi.
Sendikamızın ve üyelerimizin kararlı duruşları sonucunda sözleşmemiz 6 aylık enflasyon 4,73 iken 1. Altı ayda % 9 olmak üzere sosyal yardımlarda 1. Yılda %15 ila %20 oranında artış sağlandı.
Petlas işyerimizde kasım ayı itibariyle sözleşme yetki tespit talebimiz ve T.İ.S taslak hazırlıklarımız , ile birlikte 2000 üyeyi kapsayacak olan sözleşme görüşmelerimiz 01.01.2018 tarihi itibariyle Başlayacaktır.

Temsilciler kurulu olarak bölgede ve ülkemizde barıştan,özgürlükten ve demokrasiden yana tutumumuz her zaman sürecektir.
Emperyalizmin bölgemizde oynadığı oyunları ibretle nefretle takip etmekte olup bölgemize emperyalizmin her ne ad altında müdahalesini asla kabul edemeyiz.
Kuzey Irak’ta oluşturulmak istenen kürt devletinin taşları 30 yıldır döşenmekte halkları bir birine düşürmeyi hedefleyen kukla devlet oluşumları bölgemizi daha da karmaşık duruma sokmakta kaostan beslenen emperyalist devletler kendine Peyk devletçikler oluşturmaktadır.

Tüm bunların sonucunda vesayet savaşları ,terör örgütleri ve masum milyonların akan kanları , yıkılan yuvalar ve maalesef olan fakir fukaraya olmaktadır.
Temsilciler kurulumuz terör saldırılarında hayatını kaybeden sivil-Devlet görevlisi hepsine Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerken ,
Şehitlerimizi minnetle şükranla anıyoruz ruhları şad olsun.
İş kazalarında hayatını kaybeden  işçi kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz.

 

FLORMAR'DA DİRENİŞ SÜRÜYOR

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan ve ülkemizin önde gelen kozmetik firmalarından birisi olan Flormar'da işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkartılıyorlar. Bugün itibariyle işten çıkarılan işçi sayısı 115'e ulaştı. İşveren önce sendikalaşma çalışmasının öncü işçilerini işten çıkarırken, şimdi başlayan direnişe destek veren işçileri işten atmaya başladı. Öyle ki, tezgah başında birlikte çalışırken işten atılıp direnişe geçen işçi arkadaşlarını alkışladığı için işçiler kapı önüne...
devamı