• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

KİT'LERDE ÇALIŞAN BAZI TAŞERON İŞÇİLERE KADRO YOLU AÇILDI

Geçtiğimiz yıl gündeme gelen, kamuda taşeron çalışanlara kadro düzenlemesinin kapsam dışında bıraktığı KİT'lerde çalışan taşeron işçilerinin bir kısmının kadroya alınmasının yolunu açan bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

02.07.2018

30 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron işçilerin ihtiyaç halinde kadroya alınacağı belirtildi.

Bu karara göre, KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında taşeron şirketler tarafından çalıştırılmakta olanlardan 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle en az iki yıl kesintisiz çalışması olanlar ve halen çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde hali hazırda görev yaptıkları yerde işçi statüsünde istihdam edilebilecekler.

Kararnameye göre Kamu İktisadi Teşekküllerinin istihdam talepleri kadar işçi kadroya alınacak ve bu sayı Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği sayıyı geçemeyecektir.

Geçtiğimiz yıl yapılan taşeron düzenlemesinin başta kapsamı olmak üzere taşıdığı eksikliklere ilişkin diğer sendikalar gibi sendikamız da görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Petrol-İş Sendikası, kamuda taşeron çalışmanın bütünüyle kaldırılmasını, kamu kuruluşlarında ayrımsız ve koşulsuz olarak bütün işçilerin kadroya alınmasını talep etmektedir.

Sendikamız bu talep ve görüşlerimiz doğrultusunda, hem 30 Haziran 2018 tarihinde ilan edilen bu düzenlemenin hem de kamuda taşeron olarak çalışmaya devam eden diğer çalışanların koşulsuz kadroya alınması konusunun takipçisi olacaktır.

Konuyla ilgili Resmi Gazetede yayımlanan
Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdan ulaşabilirsiniz.