• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kocaeli Şubemiz 8 Mart'ı Tüpraş'ta Çalışan Üyelerimizle Kutladı

Basın Servisi
11.03.2013

Kocaeli Şubemiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Tüpraş’ ta çalışan kadın üyeleri ile birlikte kutladı.
Tüpraş Genel Müdürlüğü ve Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü işyerinde çalışan kadın üyelerin katılımı ile Tüpraş sosyal Tesislerinde  gerçekleşen kutlamaya Şube Yönetim Kurulu ve Tüpraş İşyeri temsilcileri katıldılar.

Şube Başkanımız Salih AKDUMAN günün önemine değinerek şunları söyledi.

“Dünya Kadınlar Günü yalnızca bir kutlama günü olarak değil, gelinen noktayı sorgulamanın, değerlendirmenin ve dayanışmanın güçlendirildiği bir gün olarak hatırlanmalıdır. Toplumda “eş” ve “anne” olgusundan ileriye gidemeyen kadınlarımız “birey” olarak görüldüğü noktada sorunların çözümü de kendiliğinden gelinecektir.

Günümüz Türkiye’sinde kayıt dışı ekonominin temelini oluşturan kadınlar, iş gücü ve verimliliği önemsenerek iş hayatında ki gerçek yerini almalıdır.

AB ülkelerinde ki gibi kadınlarımızı  %50-60 oranında iş hayatında görmek istiyoruz. Kadınlarımızın iş hayatı içinde gerçek yerlerini alabilmeleri yapılacak kanuni düzenlemelerle mümkün olacaktır. Bu konuda Petrol-iş sendikası olarak hassas davranıyor ve bu zamana kadar olduğu gibi yine bu konuda ısrarcı olacağız.

TBMM’de bile %3 milletvekili bayan bulunuyor, bu rakam dikkate alındığında ülkemizde kadınlara gereken önemin verilmediğini bir kez daha görebiliriz, ümidimiz Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlarımıza gereken önemin verilmesidir. Aynı şekilde sendikal yapılar içerisinde aktif bayan yönetici sayısı artmalı ve kadın üyelerimiz bu konuda istekli olmalıdır.

Bu çerçevede; Kadınların, cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalması ve dezavantajlı bir grup olarak algılanması engellenmelidir. Kadınlar siyasette ve karar verme mekanizmalarında yer almalı, kadınları ilgilendiren yasal düzenleme çalışmalarında kadın temsiline önem verilmelidir.  Eşit işe eşit ücret politikası benimsenmeli, “İnsan onuruna yakışır iş” kavramı çalışma ilişkilerinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilmelidir. Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz, töre cinayetleri ile kadını meta olarak gören tüm anlayışlar tavizsiz mahkûm edilmelidir.

Temel insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve geliştirilmesinde, sosyal devlet anlayışının yerleştirilmesinde, kadın ve erkek dünyadaki tüm bireyler sorunlarını omuz omuza aşacaktır.

İşçi sınıfının ekmek, barış, özgürlük mücadelesi erkek ve kadın tüm çalışanların el ele yürümesiyle başarı kazanacak ve sosyal barış ancak bu yolla sağlanacaktır.
Siz üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, onlara şükranlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz.”  diyerek konuşmasını bitirdi.
Birlikte yenilen yemeğin ardından kadın üyelerimize çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Kocaeli Şubesi