• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kocaeli'de SGGSS eylemi

Kocaeli'de SGGSS eylemiHükümetin hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına her kesimden tepki yağıyor.Kocaeli Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu’nun 24 Şubat tarihinde yaptığı protesto eyleme Petrol-İş Kocaeli Şubesi, Petrol-İş Yarımca Şubesi ile DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, TMMOB, Türk İş, siyasi partiler ve toplum kuruluşları katıldı. Kocaeli Devlet Hastanesi önünde yapılan eylemde okunan basın bildirisinde şöyle denildi:“Hükümet, sağlık alanında yaptığı düzenlemeleri bizlere reform diye kabul ettirmeye çalışıyor.
24.02.2008

Kocaeli'de SGGSS eylemiHükümetin hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına her kesimden tepki yağıyor.Kocaeli Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu’nun 24 Şubat tarihinde yaptığı protesto eyleme Petrol-İş Kocaeli Şubesi, Petrol-İş Yarımca Şubesi ile DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, TMMOB, Türk İş, siyasi partiler ve toplum kuruluşları katıldı. Kocaeli Devlet Hastanesi önünde yapılan eylemde okunan basın bildirisinde şöyle denildi:“Hükümet, sağlık alanında yaptığı düzenlemeleri bizlere reform diye kabul ettirmeye çalışıyor. Oysa getirilen değişikliklerin hiçbirisi, bizlerin hakkını hiçbir şekilde iyileştirmiyor. Tersine daha da daraltıyor. Bütün bu düzenlemeler, bizlerin iyiliği için değil, yerli ve yabancı sermaye istediği için yapılıyor. Kabesi IMF, secdesi yerli patronlar olanlar, sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızı tamamıyla yok etmek istiyorlar. Oysa bu ülkenin tüm zenginliklerini biz yaratıyoruz. Yolsuzluk, suiistimaller ve sömürü ortadan kaldırıldığında, bu kaynaklar herkese emeklilik ve sağlık hakkını da içeren insanca bir yaşam sunmaya yeterlidir. İşçisi, kamu çalışanı, esnafı, çiftçisi, emeklisi, yaşlısı, genci olarak hep birlikte bu gayri vicdani, gayri ahlaki, gayri insani saldırıyı durduralım. Biz karşı çıkarsak yapamazlar.”