• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kolombiya'da süresiz grev

Kolombiya'da maden ve enerji sektörlerindeki işçiler sendika düşmanı uygulamalarla, baskılarla ve işten atmalarla karşı karşıya. Birleşme süreci içindeki üç sendikanın yöneticilerinin de katıldığı Maden ve Enerji Sektörlerinde Sendikal Birlik İçin Koordinasyon Komitesi (CUSME), birleşik bir ulusal maden ve enerji sendikasının kurulmasında atılacak adımları görüşmek üzere 12-13 Mart günlerinde Bogota'da toplandı ve petrol sektöründe süresiz grev kararı aldığını açıkladı.

19.03.2015

Toplantının amacı, büyük ve güçlü bir ulusal sendika çatısı altında birliği sağlamak için mutabakat oluşturmak ve eylem planı hazırlamaktı. Komite toplantısında petrol sektöründe 19 Mart'tan itibaren süresiz grev başlatılması kararı da alındı.

CUSME sendikalarının (Sintraelecol, Sintracarbon, USO) başkanlarının ortak yönetimi altında yapılan toplantıya Kolombiya IndustriALL proje koordinatörü Carlos Bustos da IndustriALL Küresel Sendika'yı temsilen katıldı.

Toplantıda, kurulacak yeni sendikanın bölge toplantılarında şekillenen anatüzüğü ve CUSME'nin 2015 faaliyet planı görüşüldü.

Süresiz grevle dayanışma

Delegeler, üç sendikanın birleşmesiyle ilgili planın belirlenmesinden sonra, CUSME'yi güçlü bir sendika haline getirmek için alınacak önlemler konusunda bir çağrı içeren kararı kaleme aldılar. Hazırlanan ortak eylem planı, karşı karşıya oldukları acil sorunları aşmayı ve üç sektördeki işçiler arasındaki sınıf dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Birlik sürecini destekleyen ulusal sendikal merkez Central Unitaria de Trabajadores (CUT), IndustriALL Küresel Sendika, İsveç ve Hollanda sendikal merkezleri de toplantıda temsil ediliyordu.

USO sendikasından Edwin Castaño süresiz grev ilanı konusunda şöyle dedi: “CUSME olarak bizler petrol sektöründe 19 Mart'ta başlayacak süresiz grevi desteklediğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Çünkü hükümet, Kolombiya'nın en önemli kamu şirketi olan Ecopetrol'u özelleştirmeye, uluslarötesi şirketlere açmaya ya da satmaya hazırlanıyor.”

Süresiz grev kararının arkasındaki ana neden, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Ecopetrol'a Kolombiya hükümetinin yeterli yatırım yapmaması. Şirketin 2014'teki kârının yüzde 70'inin işçilere dağıtılmasını isteyen sendikalar, Ecopetrol'un yüzde 100 kamu şirketi olarak kalmasını talep ediyor.

Grev, işçilerin sindirilmesine yönelik tehditlere ve çokuluslu petrol şirketlerinde son zamanlardaki iş kayıplarına karşı da yapılıyor.

Sintraelecol sendikasından Pablo Santos ise grev konusunda şöyle dedi: “USO'daki arkadaşlarımızın 600 işçinin işten atılmasına karşı ve ülkenin petrol politikasını ve istihdamı savunmak için giriştiği grev eylemine destek ve dayanışmamızı veriyoruz.

IndustriALL, sendikal haklarını savunmak için verdikleri mücadelede CUSME'yi ve maden ve enerji sektörlerindeki bütün işçileri destekliyor. Üyelerimizi Kolombiyalı kardeşlerimizle dayanışmaya çağırıyoruz ve 19 Mart'ta başlayan grevi destekliyoruz. 

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika