• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kral Çıplak

12.02.2004

KRAL ÇIPLAK
12 ŞUBAT 2004

AKP Hükümeti, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu, Orta Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük, Avrupa’nın 7. büyük rafineri şirketi TÜPRAŞ’I 2-3 yıllık karı karşılığında yerli -yabancı özel tekele devretmiştir.

27,6 Milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesine sahip olan TÜPRAŞ 2003 yılında;

*

23,95 Milyon ton Petrol Ürünü Satışı (%87 Kapasite Kullanım Oranı),
*

13,5 Milyar Dolar Ciro,
*

1,7 Milyar Dolar Yatırım Harcaması,
*

460 Milyon Dolar Brüt Kar,
*

320 Milyon Dolar Net Kar,
*

4,8 Milyar Dolar İthalat,
*

855 Milyon Dolar İhracat,
*

Hazineye 7,7 Milyar Dolar Vergi Ödemesi,
*

Bir yılda toplanan vergi ve fonların %20’sini tek başına TÜPRAŞ karşılamaktadır.

Yıllardır KİT’ler devletin sırtında kambur diyerek halkı uyutan siyasetçilere diyoruz ki !

İşte TÜPRAŞ;

Asıl siz halkın sırtında kambursunuz.

Bırakın Bu Halkın Yakasını,

Petrol-İş Sendikası, diğer Özelleştirmelerin nasıl birer suç dosyasına dönüştüğünü

İspatlamış ise, TÜPRAŞ’ın Özelleştirilmesinin de bir suça DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ispatlamıştır.

*

Bu Özelleştirmeci Halk Düşmanları;

*

Anayasanın 2. maddesindeki “Sosyal Devlet İlkesini”

*

Anayasanın 167. maddesindeki “Devletin Piyasalarda Fiili veya Anlaşma Sonucu Doğacak Tekelleşme ve Kartelleşmeyi Önler” ifadesini
*

4046 Sayılı Yasayı
*

TCK 228 ve 240 Maddelerini İhlal Etmişlerdir.

Petrol-İş Sendikası Tüpraş’a ve Türkiye’ye sahip çıkma görevini ödünsüz devam ettirmektedir. Petrol-İş hukuk mücadelesinden zaferle çıkacak bu süreçte bütün Türkiye’yi bu davaya müdahil yapacaktır.

Hiç Kimse Asla Umutsuzluğa Kapılmasın!

Ve Hiç Kimse Şunu Asla Unutmasın!

Gün Gelecek Devran Dönecek AKP ve Özelleştirmeciler Halka Mutlaka Hesap Verecek.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

Saygılarımızla,

Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu Adına

Mustafa ÖZGEN

Başkan