• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Küresel BASF Sendikaları Temsilci Toplantısı Başladı

Petrol-İş’in de üyesi olduğu IndustriALL Küresel Sendika’nın düzenlediği BASF Sendikaları Temsilcileri Toplantısı sendikamız Genel Merkezinde başladı.  BASF’ta örgütlü sendika yönetici ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıya farklı ülkelerden yaklaşık 70 kişi katılıyor.

25.09.2023

Son olarak 2019 yılında yapılan BASF Sendika Temsilciler toplantısı bugün yine dünyanın dört bir yanından temsilcinin katılımıyla IndustriALL Küresel Sendika’nın koordinatörlüğünde düzenleniyor. Toplantı, BASF’ta örgütlü sendikalar arasında işbirliğini güçlendirmek, küresel düzeyde sendikal ağların geliştirilmesini sağlamak ve farklı ülke temsilcileri arasındaki deneyimleri ortaklaştırmayı amaçlıyor.

Toplantıya IndustriALL Merkez Ofis adına IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, IndustriALL Küresel Sendika Kimya ve İlaç Sektör Sorumlusu Tom Grinter ile IndustriAll Avrupa Sendikası Başkanı Micahael Vassiliadis katılıyor. Petrol-İş Sendikası adına Genel Başkan Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı, Genel Mali Sekreter Mehmet Kaya ile Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda ile yine örgütlü olduğumuz BASF işyerinden temsilciler yer alıyor.

BASF ağı toplantısı saat 09.00’da sendikamız Başkanlar Kurulu Salonunda başladı. Simultane çevirinin yapıldığı toplantıya Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri,  Brezilya, Almanya, Belçika, Güney Afrika,  Türkiye, Japonya, Hindistan ve Endonezya’dan fiziki olarak 40 kişi katıldı. Ayrıca yine Belçika, Almanya, Şili, Japonya, Malezya, Peru ve Zimbabwe’den  yaklaşık 25 kişi de toplantıyı online olarak takip ediyor.

Toplantının açış ve selamlama kısmı saat 09.00 – 09.30 saatleri arasında yapıldı. IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’ın moderatörlüğündeki bu bölümde sendikamız Genel Başkan Süleyman Akyüz kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Genel Başkan Süleyman Akyüz konuşmasında, “ Değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, hepiniz ülkemize hoş geldiniz. Öncelikle bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta IndustriALL Küresel Sendika ve burada bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’a, yine bizimle olan IndustriAll Avrupa Sendikası Başkanı sayın Micahael Vassiliadis’e, yine sektörümüzün sorumlusu Tom Grinter kardeşimize ve Friedrich Ebert Stiftung’a (FES) bu toplantının gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinden gelen siz değerli katılımcıları ve Türkiye’den toplantıya katılan arkadaşları selamlıyorum. Bir önceki BASF Sendikaları Temsilcileri Ağının toplanmasının üzerinden epey bir zamam  geçti. Bu dönemde dünya olarak Covid-19 pandemisini yaşadık. İşçi sınıfı olarak Covid-19 felaketinin etkilerini hala yaşıyoruz. Maalesef Kovid-19 sürecini sermaye sınıfı bahane ederek haklarımıza saldırmanın bir aracı olarak gördü. Ancak sendikalar olarak haklarımız için mücadelemizi sürdürüdük. Covid-19 sürecinin hemen arkasından Rusya-Ukrayna çatışması geldi. Hepimizin bildiği gibi işçilerin, sendikaların, emeği ile geçinen halkın savaştan hiçbir çıkarı olamaz. Savaş, silah tüccarlarını ve sermayedarları zengin eder. Emekçiler için işsizlik, yoksulluk, sefalet ve yıkım getirir. Petrol-İş Sendikası olarak her zaman barıştan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Dünyanın bugün yaşadığı bu çatışmalı ortamda büyük göç dalgaları ve mülteci sorunu hepimizin kapısında duruyor. Böyle bir dönemde emeğin haklarını savunmak daha da zor bir hale geliyor. Türkiye olarak yakın bir geçmişte büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bir taraftan da bu felaketin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu yaraları da ancak dayanışma ile sarabiliriz. Ben buradan Avrupa ve Küresel sendikal federasyonlarımıza bir kez daha o dönemde yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi burada gün boyunca BASF şirketinin genel durumu, dünyada sendikaların BASF şirketindeki varlığı ve örgütlülüğü ve mücadelesi üzerinde duracağız. Farklı ülkelerden gelen dostlarımız, ülkemizden  bu toplantıya katılan arkadaşlarımız genel durumu anlatacaklar, sunumlar yapacaklar. BASF şirketinde işçi haklarını, sendikal mücadeleyi nasıl daha fazla  geliştirebiliriz sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. BASF ile ilgili bilgi ve deneyim alışverisinde bulunacağız. Sorunlarımızı tartışacağız. Sorunlarımıza çözümler arayacağız. Kısacası işçilerin geleceği için güçlerimizi birleştireceğiz. Bu çerçevede başarılı ve verimli bir toplantı geçirmemiz dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Süleyman Akyüz’ün konuşmasının ardından BASF’ta örgütlü bir diğer sendika olan Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteri İhsan Malkoç ile  Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Ofisi adına O. Cihan Hüroğlu konuşmalarını yaparak verimli bir toplantı geçirilmesi dileğinde bulundular.  Daha sonra toplantı katılımcıları kendini tanıttı.

Açış bölümünün ardından BASF Sendikaları Temsilcileri toplantısı Tom Grinter’in “BASF’ın Dünya Genelindeki Faaliyetlerinde Küresel, Bölgesel ve Ülke Düzeyindeki Sendikal Ağlara Genel Bakış ve Analiz” başlıklı çerçeve sunumu ile devam etti.

Saat 09.00’da başlayan toplantı akşam 18.00’de sona erecek.