• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BASIN AÇIKLAMASI... BASIN AÇIKLAMASI...

MANİSA’DAKİ STANDARD PROFİL EGE İŞLETMESİNDE BASKI DA KARARLILIK DA DEVAM EDİYOR

Kamuoyunun yakından bildiği gibi, Standard Profil adlı şirket ile sendikamız Petrol-İş'in ilişkisi uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Standard Profil'i dünya çapında saygın bir şirket haline getiren çalışanların Petrol-İş'te sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkını kullanma talepleri geçen yıl içinde gerçekleşmişti.

14.05.2013

Standard Profil şirketi, Düzce ve Manisa olarak iki ayrı bölgede yoğun üretimler gerçekleştirmektedir. Şirketin Düzce işletmesinde şu anda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmekte ve görüşmelerin yakında başarıyla sonuçlanması beklenmektedir. Düzce işletmesinde sendikamız ile şirket yönetimi arasında sosyal taraflarca normalde olması gereken karşılıklı hassasiyetleri gözeten bir ilişki yürümektedir.

Ne var ki, şirketle ilişkilerine dair büyük bir özenle davranan Petrol-İş sendikamız, aynı özen ve hassasiyeti Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Standard Profil Ege işletme yöneticilerinden görememektedir. Endüstriyel ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olan sendikaların varlığının hem demokratik bir hak olduğu hem de çalışanlar için su gibi, hava gibi vazgeçilmez olduğu unutulmaktadır.

Standard Profil Ege çalışanları arasında uzun süredir devam eden ve bir kısmı sendikamızın bilgisi olmadan basına da yansıyan huzursuzluklar had safhaya çıkmıştır. Standard Profil Düzce'de çalışan işçiler gibi sendikalaşma hakkını kullanmak isteyen Standard Profil Ege çalışanı üyelerimiz, bazı yöneticiler tarafından istifaya zorlanmakta, kimlerin sendikalı olduğu konusunda birbirlerini ihbar etmeye, muhbir olmaya zorlanmakta ve sendikal çalışmalarından dolayı işten çıkartılmaktadırlar. Sayılan tüm bu uygulamalar anayasamıza ve kanunlarımıza göre cezai suç teşkil eden davranışlardır.

13 Mayıs 2013 itibariyle, şirket yönetimi tarafından işçilere ceza olması için tuvaletlerin kilitlenmesi ve işçileri yemeğe çıkartmama yönündeki uygulamalar ise bardağı taşırmıştır. Bu kanunsuzluğa ilaveten, bir de işçilere dönük olarak toplu işten çıkartmaların yaşanacağı tehditleri savrulunca, işçiler işverenden bir açıklama beklentisiyle vardiya çıkışı sonrasında işyerinde kalmışlardır.

Üretimin kesintisiz biçimde devam ettiği işyerinde, vardiyası sona eren işçiler yemekhanede işverenin yapacağı açıklamayı beklemek istemişler ama fabrika yöneticileri tarafından çağrılan polisle karşı karşıya kalmışlardır. İşyerinde istenmeyen olayların yaşanmasına engel olmak için sendika yetkilileri üyeleri fabrika dışına çıkartmış, yapılan baskılara karşı protesto fabrika önünde akşam saatlerine kadar sürdürülmüştür. Gün içinde kırkı aşkın Standard Profil Ege işçisi yalnızca sendika üyesi oldukları için işten çıkartılmıştır. Şirket yöneticileri ise yaptığımız görüşme çağrılarına yanıt vermemiş ve diyalog geliştirmekten kaçınmışlardır. Ancak tüm baskılara karşın Standard Profil Ege işçileri sendika üyeliği konusunda çok güçlü bir irade göstermektedir. Giderek daha fazla sayıda çalışan sendikamıza üye olmakta ve böylece yapılanları onaylamadıklarını ve kanuni haklarını kullanmakta kararlı olduklarını göstermektedirler.

Petrol-İş sendikası olarak Standard Profil Ege yönetiminden talebimiz, derhal sendikal haklara saygı göstermeleri, işçilerin en doğal yasal ve anayasal hakkı olan sendika üyeliğine itirazlarını durdurmaları, işten çıkartmalara son vermeleri ve aynen Düzce işletmesinde olduğu gibi karşılıklı hassasiyetleri gözeten bir ilişki biçimi geliştirmeleridir. Karşılıklı özen ve hassasiyetlere saygı hem şirketin, hem sendikamızın hem de çalışanlarımızın yararına olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu

Kaynak: Örğütlenme Servisi