• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Mecaplast değerlendirme toplantısı

2006 yılı içinde yeni örgütlendiğimiz Mecaplast işçisiyle 26 Şubat 2006 tarihinde Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi salonunda bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve yaşanan süreç hakkında bilgi verildi.
27.02.2006

2006 yılı içinde yeni örgütlendiğimiz MECAPLAST işçisiyle 26 Şubat 2006 tarihinde Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi salonunda bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Yaşanan süreç hakkında bilgi verildi. İşkolu tespitinin beklendiği ve tespit geldikten sonra, daha önce yetkinin istendiği bu işyerinde bugüne kadar yaşanan gelişmeler servislerden, yemek sorunlarına kadar, önümüzdeki süreçte karşımıza çıkabilecek olumsuzluklara karşı nasıl davranacağı, bundan sonra ne yapacağımız hakkında tüm çalışanlarımıza bilgi verildi. Üye arkadaşların büyük çoğunluğunun katıldığı toplantının sonunda soru cevap şeklinde geçtiği ve olası sendikasızlaştırmaya veya baskılara karşı yapılacak eylemlerin tartışıldığı bin toplantı oldu.Biz bugüne kadar ne işe yönelik nede işverene yönelik herhangi bir eylem yapmadık. Karşılıklı haklara saygı duyulduğu sürece de bu davranışlarımızın devam edeceğini işveren vekillerine burdan bir kez daha sesleniyoruz, aynı anlayışı kendilerinden bekliyoruz. Bu işyerindeki çalışanlar sendikalı olduktan sonra daha verimli, daha etkin çalışıldığı, devamlılığın artığı, ast, üst ilişkisinde daha saygılı olunduğu açık bir gerçek , dolayısıyla bizim amacımız üzüm yemek olduğu bir kez daha açığa çıkıyor. Bunun altında başka bir şeyler aranmasın farklı yol ve yöntemlere başvurulmasın.Biz uzlaşmadan yana olduğumuz için bir kez daha vurgulamak isteriz.Bu işyerindeki tüm yöneticileri önyargıdan uzak sağduyuya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi Yönetim Kurulu adına

Süleyman Akyüz, Başkan