• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Meksika'da Honda'daki oylama dikkatle izlenecek

19.08.2015

Sayısız erteleme ve engellemeden sonra, Meksika Honda'da uzun süredir yapılması beklenen yetkili sendikayı belirleyecek oylama sonunda gerçekleşecek gibi görünüyor.

Honda işçilerinin bağımsız sendikası STUHM dört yılı aşkın bir süredir toplu sözleşme hakkı için mücadele veriyor. STUHM oylamayı kazanırsa, Honda, Meksika'da bağımsız bir sendikanın bulunduğu bir avuç araba montaj fabrikasından biri olacak.

IndustriALL Küresel Sendika ile onun sektördeki bütün üyeleri ve Meksika'daki bağımsız sendikalar, STUHM'un temiz bir oylama mücadelesine destek veriyor. IndustriALL üyesi sendikalar, Japonya Otomobil İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (JAW) ve Tüm Honda İşçileri Sendikaları Federasyonu (AHWU), Meksika'daki Honda işçileriyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı ve yetki oylamasının yapılması halinde, Honda'nın Meksika yönetiminin “işçilerin kendi iradesine dayalı dürüst ve adil bir oylama yapılmasını güvence altına almasını” talep etti.

IndustriALL, Federal Uzlaştırma ve Tahkim Kurulundan, oylamanın özgür ve adil olacağı ve sürecin sağlıklı yürümesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınacağı yolunda güvence vermesi talebinde bulundu.

Meksika'da işçilerin çoğunluğu, “koruma sözleşmeleri” diye bilinen, işçilerin bilgisi ya da rızası olmaksızın yürürlüğe giren düzmece toplu sözleşmeler kapsamında bulunuyor.
STUHM’un yaşadığı deneyim Meksika'da sendikal alanda son derece yaygın. Bu yılın Haziran ayında, dört yıl bekledikten sonra, federal kurul, oylamaya katılacak kayıtlı seçmenlerin listesini sonunda yayımladı. Ardından, açık bir çifte standart örneği vererek, binlerce isimden oluşan listeye itiraz etmek üzere sendikaya sadece birkaç günlük bir süre tanıdı.

Sendikanın korktuğu başına geldi. Uzun süre önce ölmüş işçilerin adlarının da yer aldığı liste yanlışlarla doluydu. Bu rezalet üzerine, IndustriALL, kurula bir uyarı yazısı göndererek güvenilir bir liste hazırlanmasını ve diğer önlemlerin de uluslararası standartlara uygun olarak alınmasını talep etti.

IndustriALL genel sekreteri Jyrki Raina, Meksika'daki Federal Uzlaştırma ve Tahkim Kurulu'nun başkanına yazdığı ikinci mektupta şunlara dikkat çekiyordu:

Oy hakkına sahip işçilerin güvenilir bir listesi oluşturulmalıdır ve Federal Uzlaştırma ve Tahkim Kurulu söz konusu bilgileri derlemelidir;

Oylama prosedürü, Honda Meksika İşçileri Sendikası'nın (STUHM) oylama başvurusunu yaptığı tarihte oy hakkına sahip işçilerin listesini esas almalıdır;

Oylama prosedürü şu kurallara sıkı sıkıya uymalıdır: güvenilir liste, güvenli yer (Jalisco'daki Federal Kurul), cep telefonu kullanma yasağı, resmi kimlik tespiti, şeffaf oy sandıkları, oy verme ekranları, taraflardan her biri adına ikişer kişiden fazla olmamak üzere, usulüne uygun olarak belirlenmiş gözlemciler (bir gözlemci kayıt ve kontrol yöntemi oluşturulmalıdır), oy pusulalarında sendikanın kısa adı ile logosu dahil, tam adı yer almalıdır, Federal Uzlaştırma ve Tahkim Kurulu'nun bulunduğu yerin ve civarının güvenliği sağlanmalıdır.

Ayrıca, IndustriALL, Meksika resmi makamlarına, durumun ciddiyeti nedeniyle Honda olayının Cenevre'de Uluslararası Çalışma Konferansı'nda gündeme getirildiğini, Honda işçilerinin seçtikleri sendikaya katılma hakkının daha fazla gecikmeden hayata geçmesi beklentisiyle dünyanın gözünün Meksika üzerinde olduğunu hatırlattı.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika

Çeviri: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi