• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Merkez Yöneticilerimiz Kırıkkale Şube Temsilciler Kurulu Toplantısına Katıldı

Sendikamız Kırıkkale Şubesi Temsilciler Kurulu toplantısı bugün (24 Ocak) yapıldı. Saat 10.00'da başlayan toplantıya sendikamız Genel Mali Sekreteri Erhan Yakışan ile Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda katıldı.

24.01.2023

Kırıkkale Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu ile şubemizin örgütlü olduğu işyerlerinden baştemsilci ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen Temsilciler Kurulunda, ülke ve emek gündemindeki gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda son dönemde artan hayat pahalılığı karşısında ücretlerin eridiğine dikkat çekildi. Ayrıca  yeni dönem toplu sözleşme trafiğinin yoğunlaşması ile sözleşmelerde izlenecek politikalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. Baştemsilci ve temsilci arkadaşlarımız işyerlerinde karşılaştıkları sorunları da toplantıda paylaşarak problemlerin çözümü noktasında fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca sendikamız İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Ceyhun Gürpınar da işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gelen soruları yanıtladı.

Temsilciler Kurulu Toplantısı istişari açıdan oldukça verimli geçerken, Genel Merkez Yöneticilerimizin katılımı da memnuniyetle karşılandı.

Kırıkkale Şube Başkanımız Mehmet Doğan, Genel Mali Sekreterimiz ile Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimize temsilciler kuruluna katılımlarından dolayı teşekkür etti.