• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Mersin Şubemizde Eğitim Programı

15.04.2019

Mersin Şubemize bağlı tüm işyerlerinden işe yeni başlamış ve hiç sendikal eğitim almamış üyelerle yapılan eğitimlerin tümüne yoğun bir katılım oldu. Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile işyeri temsilcileri de iki gün ve beş oturum boyunca üyelerle birlikte oldular.

Eğitim oturumlarından önce Şube Başkanı Erçin Çulcu üyelere eğitimin içeriği hakkında bilgi verdi. Kapanışları da yine Başkan Erçin Çulcu yaparak üyelerin sorduğu soruları cevaplandırdı. Her konuşmasının sonunu da yaklaşan 1 Mayıs mitingine davetle tamamladı.
Erhan Kaplan da yeni üye eğitimi kapsamında birliğin önemi, toplu sözleşmelerde sendikal tutum, sendikaların hukuksal ve siyasi dayanakları konusunda aktarımlarda bulundu.
Eğitimler, üyelerin daha fazla eğitim ve eğitimlerin düzenli olarak tekrarı konusunda temennileri ile son buldu.