• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Mersin Şubemizde Temsilciler Kurulu Yapıldı

21.01.2020

Mersin Şube Temsilciler Kurulu, Mersin Şube Yöneticilerimiz ve temsilcilerimizin katılımıyla toplandı.

TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

2019 yılında ülkemizde ve yakın coğrafyamızdaki gelişmeler karşısında uygulanan politikaların neticesinde ekonomik kriz tekrar gündeme gelmiştir.

Dış politikadaki gelişmeler ülkemize olumsuz olarak yansımıştır. Suriye ve Libya da uygulanan izlenen yol bizlere ek mağduriyetler ve maliyetler getirmiş, bunun sonucunda emek sınıfı büyük zararlar görmüştür.

Emek sınıfı bu krizin sorumlusu değildir. Yaşam şartları zorlaşmış bütün temel giderlere gelen zamlar işçi ve emekçinin belini bükmüştür. Evdeki hesap çarşıya uymaz bir hal almış, bunun üzerine suni enflasyon dizayn edilmiştir. Yaşamakta ve geçinmekte zorlanan Emek sınıfının bıçak kemiğine dayanmıştır. Eğitimden Sağlığa bütün zorunlu harcamalar akabinde vergi dağılımındaki Adaletsizlik biz Emekçilerin üzerine yüklenmiştir. Vergi sistemindeki adaletsizlik giderilmeli emekçinin sırtındaki yük hafifletilmelidir.

Hükümet ve işverenin birlikte hareket ederek emek cephesini duymazdan gelerek açıkladığı asgari ücret, açlık sınırının bile altında kalmış SEFALET ücreti olmuştur. Asgari ücretinin belli bir düzeye getirilmesi ve emekçinin biraz rahat nefes alması bu yılda yapılmamıştır.

Bir başka mağduriyet konusu da Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusudur. 1999 yılında çıkarılan yasayla yasa geriye işletilmiş ve emekçiler mağdur edilmiştir. Emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye genelinde dernek kurup sesini duyurmaya çalışmış ve çeşitli mitingler ve eylemler düzenlemiştir. Fakat hükümet bu konuda hiçbir adım atmamıştır. Bu mağduriyet bir an önce giderilmeli, bu hukuksuzluktan vazgeçilmelidir.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunda kesinlikle hiçbir taviz verilmeyecektir. Petrol-iş Sendikasının tavrı nettir. Bu düzenleme bizim için genel grev sebebidir. Konfederasyonumuz Türk-İş genel grev kararı almaktan çekinmeyecek ve Emekçinin hakkı için önde yürümeyi bilecektir.

Şubemize bağlı iş yerlerimizde hiçbir hak kaybına müsaade etmeyeceğiz. İnsan gibi yaşamak ve insana yakışır şekilde çalışabileceğimiz işyerleri ile refah ve huzuru tesis etmek için Petrol-iş Mersin Şubesi Temsilciler Kurulu olarak mücadele edeceğimizi tüm üyelerimize ve kamuoyuna duyuruyoruz.