• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BASIN AÇIKLAMASI

Metal İşçilerinin Haklı Mücadelesinin Yanındayız

GREV HAKKI ASKIYA ALINAMAZ!

29.01.2018

Türk-İş'e bağlı Türk Metal, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş'e bağlı Çelik-İş'in MESS'e bağlı 179 işyerinde 2 Şubat 2018 tarihinde başlayacak grev,  Bakanlar Kurulu tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde verilen ve 26 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 60 gün süreyle ertelenmiştir. Milli güvenlik gerekçesiyle verilen bu karar, alınterine sahip çıkan ve ekmeği için mücadele eden 130 bin metal işçisini ilgilendirmektedir.

Grev uygulama tarihine bir hafta kala verilen karar, hükümetin MESS Metal Grup Sözleşme sürecine metal işverenleri lehine müdahale etmesi anlamına gelmektedir. Hükümet yetkililerinin OHAL'in gerçek amacına ilişkin zaman zaman yaptığı açıklamalarla tutarlılık oluşturmaktadır.

Bu grev erteleme kararı ile birlikte, OHAL döneminde emekçilerin hak mücadelesinin engellenmesine dönük yeni bir hukuksuz karara daha imza atılmıştır.

Grev ertelemeleri, artık fiilen sözleşme prosedürünün bir parçası haline gelmiş ve OHAL'de neredeyse ilan edilen her grev ertelenmiştir.

Son kararla, OHAL döneminde bir tanesi örgütlü olduğumuz Mefar İlaç'ta olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından verilen grev erteleme kararı sayısı 6'ya ulaşmıştır. Hükümetin göreve geldiği tarihten bu yana ise yaklaşık 192 bin işçiyi ilgilendiren toplam 14 grev erteleme kararı verilmiştir.

Grevlerin fiilen yasaklanması ve böylece işçinin en önemli hakkının gasp edilmesi demek olan grev ertelemeleri, emekçilerin temel mücadele silahını elinden almaktadır.

Grev hakkı olmadan toplu sözleşme hakkından da bahsedilemeyeceği açıktır.

Bir kez daha yineliyoruz; grev erteleme kararları, sadece sermayenin çıkarlarını korumakta ve milyonlarca emekçinin alınteri döktüğü işyerlerinde hak mücadelesinin önüne set çekmektedir. Grev yasakları, işverenlere emeğin haklarını baskılamak için cesaret vermekte, işçileri ise toplu sözleşme süreçlerinde Yüksek Hakem Kurulu'nun kararlarına mahkum etmektedir.

İşçilerin yasal ve Anayasal haklarından olan grev hakkı, evrensel olarak da emekçilerin en önemli kazanımlarının başında gelmektedir. Bu hakkın kullanılamaz hale getirilmesi, Anayasa'ya, Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili daha önce verdiği kararlara, ILO normlarına ve uluslararası hukuka aykırıdır.

İşçi sınıfının iş ve ekmek mücadelesi hiçbir koşulda engellenemez. Metal işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

 

Genel Kurulumuz 31 Ağustos-1 Eylül'de Toplanıyor

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikasının (Petrol-İş) 28.Olağan Genel Kurulu 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-18.00 saatleri arasında sendikamızın Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 Üsküdar İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündem ile toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 07-08 Eylül 2019 tarihlerinde aynı saatte ve yerde aynı gündem ile yapılacaktır. Delegelere ve ilgililere duyurulur. Petrol-İş Send...
devamı