• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

MKEK MAKİNA KİMYA ENDRÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMESİ'NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Basın servisi
11.09.2013

Ankara ve Kırıkkale Şubelerimizin kapmasında olan 380 üyemizin çalıştığı MKEK Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İşletmesi'nde 1.1.2013-31.12.2014 dönemi için toplu iş sözleşmesi 11 Eylül tarihinde Ankara'da TÜHİS İşverenler Sendikası'nda imzalandı.

Kaynak: TİS Servisi