• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Mücadeleye devam

01.04.2008

MÜCADELEYE DEVAM

SSGSS'ye karşı eylemlere destek

01.04.2008

SSGSS Yasa Tasarısı TBMM'de görüşülmeye başlamıştır. Yasanın kazanılmış hakları geriye götürdüğü bir gerçektir. Bu çerçevede Kesk, Disk,TTB, TMMOB, T.Eczacılar Birliği Hükumetin bu tavrına karşı 01.04.2008 saat 14:00 da iş bırakma ve basın açıklaması eylemine Petrol-İş Sendikası olarak gerekli destek verilmiştir. Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan eyleme katılım sağlanmış olup Konfederasyonumuz Türk-İş'de eylemlere destek vermeye çağrısı yapılmıştır.