• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Jyrki Raina / IndustriALL Genel Sekreteri

Mültecilerin yardımımıza ihtiyacı var

Milyonlarca insan zulümden ve yoksulluktan kaçarken, Avrupa'da hükümetler dayanışma ruhuyla çözüm arayışı içinde. Avrupa'da ve dünyanın her yerinde mültecilerle ilgilenmek zorundayız.

02.10.2015

BM mülteci ajansı UNHCR insanların her zaman zulümden başka ülkelere kaçmak zorunda kaldığını belirtiyor. Ortadoğu'da, Babilliler ve eski Mısırlılar döneminde, imparatorlukların serpilip gelişmesi sırasında, 3.500 yıl kadar önce sığınma hakkı tanınıyordu. 

Benim ailem de bunu yaşadı. İkinci dünya savaşında 70.000 çocuk, bombalamalardan kaçırılarak anayurdum Finlandiya'dan İsveç'e taşındı. O zamanlar 6 yaşında olan halam daha sonra İsveç'te kalmaya karar verdi, bir Norveçli'yle evlenerek çoluk çocuğa karıştı ve o toplumla bütünleşti.

Bugün dünyanın dört bir yanında en azından 60 milyon insan yoksulluktan, açlıktan, savaştan ve zulümden kaçıyor. Uluslararası krizler ve altüst olan ülkeler bu kitlesel göç hareketine yol açıyor. Genelde hemen çözüm bulunacak gibi görünmüyor.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow'un yerinde deyişiyle: “Bu kriz sadece Avrupa'yla ilgili değil; küresel bir kriz söz konusu. Sırf Türkiye'de halen iki milyon mülteci var. Dünya son 70 yılın en büyük göç hareketiyle karşı karşıya. İnsanlar silahlı çatışmadan ve sefaletten kaçıyorlar. İnsanları anayurtlarından kaçmaya zorlayan temel nedenler çözülene kadar, göç baskısı artmaya devam edecek. Sıradan insanlar, birey olarak ve sendikaları, sivil toplum grupları ve spor kulüpleri aracılığıyla, politikacılara yol gösteriyorlar. Diğer beşeri krizlerde olduğu üzere, burada da yol gösterici ilkeler dayanışma ve şefkat olmalıdır.”

ITUC G20 liderlerini Kasım Zirvesi'nde küresel çözümlerin sorumluluğunu üstlenmeye, özellikle göç krizini besleyen çatışmalara son vermeye çağırıyor.

Hiçbir yerde durum Suriye'de olduğundan daha dramatik ve barış ihtiyacı bu ülkede olduğundan daha büyük değil. 200.000 masum sivil hayatını kaybetti, yedi milyon kadar insan ülke içinde yer değiştirdi ve dört milyon mülteci Suriye'den ayrıldı.

Bu hafta Roma'da İtalyan meslektaşlarımızla görüştüm. Sendikaların çözüm arayıp bulma çabalarının bir parçası olabileceğini ve olması gerektiğini ve bütün Avrupa'ya yayılan yabancı düşmanı ve ırkçı tepkilerle savaşmak için üyelerini eğitmenin zorunlu olduğunu vurguladılar.

Almanya'daki IndustriALL üyesi sendikalar yol gösteriyor. IG Metall, üyelerini, kadrolarını ve işletme konseylerini mültecilerle dayanışmaya ve mültecilerin toplumla bütünleşmesini sağlamak için toplumun bütün unsurlarını harekete geçirmeye çağırıyor. Sendika mültecilere yönelik yerel çalışmaları başlatmak ve özendirmek için yerel birimlerine 500.000 avro ödenek ayırıyor. 

Kimya sektöründe, IG BCE ve işverenler örgütü BAVC, Eylül ortalarında, çalışma yaşamına girecekler için uygulanmakta olan, iş aramayı kolaylaştırmaya yönelik bir yıl süreli “İşbaşı” programını mültecilere açacaklarını ve Almanca kursu da düzenleyeceklerini açıkladı.

Bütün sendikalar, sosyal korumanın ve işgücü piyasasının öbür temel unsurlarının mültecilere uygulanmasında dışlayıcı davranmamak gerektiğini vurguluyor. Temel haklar bütün işçilere sağlanmalıdır.

Çeviri: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi