• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Medyada Türk-İş Genel Kurulu

Ne kadar para o kadar delege

Bu kongrede farklı şeyler oluyor, yönetime yeniden aday olacak Kumlu ve ekibinin işi, biraz zor gibi duruyor. Türk-İş’in içindeki 10 sendikanın  genel başkanları bir araya geldi ve Sendikal Güç Birliği Platformu adı altında örgütlendiler.
AYTEKİN BULUT/GÖRÜNÜM
10.12.2011

İşçi sınıfı mücadelesine ilgi duyan, bu mücadeleyi takip edenler biliyordur…
Türk-İş’in 21. Genel Kurulu şu anda Ankara’da, Büyük Anadolu Oteli Salonu’nda devam ediyor.
Yarın akşamüzeri, Türk İş’in yeni başkanının kim olduğunu, hep birlikte öğrenmiş olacağız.
Türk-İş, on yıllardır, sermaye sınıfı ve hükümetlerle iyi geçinen, uzlaşmacı, diyalogcu, işbirlikçi sendikal anlayışlarca yönetildi…
Türk-İş, işçi ve emekçilere karşı yapıldığı çok açık olan faşist darbeleri destekledi, bununla da yetinmedi, darbe hükümetlerine bakan bile verdi…
Türk-İş’in bu anlayışı, sermaye sınıfı ve hükümetlerden büyük alkış aldı…
Türk-İş’in içinde, yönetimi eleştiren, yönetimden farklı düşünen az sayıdaki sendika merkezi, Türk-İş yönetimleri tarafından, sürekli üvey evlat muamelesi gördü…
DİSK, Türk-İş’in bu anlayışına bir tepki olarak, Türk-İş’in içinden doğdu…
Ancak, bugüne kadar, bu kadar sessiz, bu kadar uzlaşmacı, bu kadar yandaş bir Türk-İş yönetimi görülmedi!...
*    *    *
Ama bu kongrede farklı şeyler oluyor, yönetime yeniden aday olacak Kumlu ve ekibinin işi, biraz zor gibi duruyor.
Türk-İş’in içindeki 10 sendikanın (bu sayının daha fazla olduğu, açıktan tavır alamayan sendika genel merkezlerinin ve şubelerin olduğu söyleniyor) genel başkanları bir araya geldi ve Sendikal Güç Birliği Platformu adı altında örgütlendiler…
Birçok yerde, işçilerle buluşan geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirdiler.
Sendikacılığın, Ahmet-Mehmet meselesi olmadığını, sınıf mücadelesine dayanan bir anlayış ve duruş meselsi olduğunu anlatmaya çalıştılar…
Ve çok ciddi bir etki yarattılar.
Şimdi, Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın başkanlığında, alternatif bir liste ile Türk-İş’in yönetimine aday oldular.
Seçilemeseler de, bu hareketi sürdüreceklerini, büyüteceklerini, bu hareketi işçi ve emekçilerin, ezilenlerin muhalefet ve mücadele merkezi yapacaklarını vurguladılar.
Bence bu, önemli ve ciddiye alınması gereken bir iddia…
*    *    *
Perşembe günü akşamı, Hayat Televizyonu, Sendikal Güç Birliği Platformu’ndan üç sendika genel başkanını; Petrol-İş genel Başkanı Mustafa Öztaşkın’ı, Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş’ı ve Hava-İş Genel Başkanı Atilla Ayçin’i, Emek Forum programına konuk etti…
Konuşmaları, baştan sona dikkatlice dinledim, aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum…