• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ne Mutlu Yatırım Yapan, İstihdam Yaratanlara

KAMUOYU VE BASININ DİKKATİNE 07.01.2005 Bir süre önce özelleştirme konusu ile gündeme gelen TÜPRAŞ, aynı zamanda en verimli çalışan, yatırımlarını zamanında gerçekleştiren ve dünya standartlarındaki ürün kalitesiyle, “Verimsiz KİT’ler satılmalıdır” diyenlerin bu söylemlerini yanıltırcasına yatırımlarını realize etmeye devam eden bir kuruluş.
07.01.2005

KAMUOYU VE BASININ DİKKATİNE 07.01.2005 Bir süre önce özelleştirme konusu ile gündeme gelen TÜPRAŞ, aynı zamanda en verimli çalışan, yatırımlarını zamanında gerçekleştiren ve dünya standartlarındaki ürün kalitesiyle, “Verimsiz KİT’ler satılmalıdır” diyenlerin bu söylemlerini yanıltırcasına yatırımlarını realize etmeye devam eden bir kuruluş. Bu bağlamda Kırıkkale Rafinerisini tamamlama yatırımı niteliğindeki Diesel Kükürt Giderme ve Reformer Ünitesinin Modernizasyonu yatırımına start verildi. Kore–İspanya firmaları ile Gama-Alarko firmalarının oluşturduğu Konsorsiyuma ihale edilen bu yatırım, takriben 3 yıl içerisinde tamamlanacak. 20 Ocak 2005 tarihinde Tüpraş tarafından firmalara ön ödeme yapılarak yatırımın stardı verilmiş oldu. Bu yılın ikinci yarısından itibaren inşaat ve teknik montaj çalışmalarına başlanacak olan bu tesiste inşaat süresi içerisinde 1500 işçi çalışacak, yatırımlar tamamlandığında ise 200 işçi istihdam edilecek. Bu yatırımın toplam maliyeti 300 milyon ABD doları tutarındadır. Bu yatırımla son yıllarda çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığına yönelik kirleticilerin azaltılması kapsamında atmosfere atılan her türlü kükürt emisyonlarının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu yatırımla diesel yakıt, içerisindeki kükürt oranı azaltılarak AB normlarına getirilecek. Ayrıca Reformer Ünitesinin modernizasyonu ile yüksek oktanlı benzin komponenti üretilerek benzin poolunun oktanı yükselecek ve benzin içerisinde oktan yükseltici olan kurşun azaltılarak kurşunsuz benzin üretimi ve dolayısıyla kullanımına geçilecek. Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi olarak bu yatırımın gerçekleşmesi için özelleştirme karşıtı yapmış olduğumuz eylemler ve diğer faaliyetlerimizle gerekli çabayı gösterdiğimize inanarak Kırıkkale’mizin böyle bir yatırımı almasının, Kırıkkale ve Türkiye ekonomisi açısından değerini ve Kırıkkale Rafinerisinin geleceği açısından önemini bilerek ve bu sorumluluk içerisinde hareket ederek mücadele ettiğimizin kamu oyunca bir kez daha bilinmesinde yarar görüyoruz. Kısacası bizler Rafineri’nin özelleştirilmemesi için mücadele vermemiş olsaydık, yargıda bu satışı kamu yararı gözeterek durdurmasaydık bugün Tüpraş özelleşmiş olacak, belki de özel sektör tarafından bu yatırımlar yapılmayacaktı. O halde bizim haklı olarak özelleştirme yapılırsa Kırıkkale Rafinerisi tank çiftliğine dönecek öngörümüz gerçekleşmiş olacaktı. Bugün kamu yatırımlarının nerede ise sıfır olduğu bir dönemde 300 milyon dolarlık bir yatırımın Kırıkkale’ye yapılıyor olması Kırıkkale için bir şans olarak değerlendirilmelidir. Bu yatırımın Kırıkkale’ye yapılması için özel bir gayret sarfeden TÜPRAŞ Genel Müdürü Sayın Hüsamettin Danış’ a tüm Kırıkkaleliler adına teşekkür ediyoruz.Petrol-İş Sendikası olarak şunun altını bir kez daha çiziyoruz: Kamu sektörü kötü demek, hantal, verimsiz demek bu kuruluşları üretim ve istihdam dışına itmek, ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Bugün özel rafineri kuruluşu olan ATAŞ 30 milyon dolarlık yatırımı yapmadığından dolayı Mersin’deki rafinerisini kapatma kararı almış iken Tüpraş’ın Kırıkkale’ye büyük bir yatırım gerçekleştiriyor olması ayrıca önem kazanmaktadır Bu yatırımın ülkeye, Kırıkkale’ye hayırlı olmasını dilerken, ne mutlu yatırım yapan, istihdam yaratanlara diyoruz. Saygılarımızla,Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi