• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Neşe Plastik’te Grev Başladı

İstanbul 2 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Neşe Plastik işyerinde aylardır devam eden müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine 18 Mayıs Çarşamba günü grev uygulamasına başlandı.

18.05.2022

İstanbul 2 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu ve Çayırova’da, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Neşe Plastik işyerinde sendikamızın almış olduğu grev uygulama kararına bugün başlandı. Petrol-İş ile Neşe Plastik arasındaki yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri 12 Ocak 2022 tarihinde başladı. Yaklaşık 145 üyemizin çalıştığı Neşe Plastik’te aylardır devam eden sözleşme görüşmelerden sendikamızın tüm çabalarına rağmen sonuç alınamadı. Özellikle ücret konusunda ilerleme kaydedilememesi sözleşme görüşmelerinin tıkanmasına neden oldu.

Tüm bu gelişmeler üzerine Neşe Plastik’te 18 Mayıs Çarşamba günü grev başladı. Sabahın erken saatlerinde işyerine, “Bu işyerinde grev vardır” pankartı asılmasıyla, üyelerimiz grevlerini coşkuyla ilan ettiler. Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, Genel Sekreterimiz Salih Akduman, Genel Mali Sekreterimiz Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda, Genel Yönetim Sekreterimiz Ünal Akbulut, İstanbul 2 Nolu Şube Yönetimi ve şubemizin örgütlü olduğu diğer işyerlerinden temsilciler de grevin ilk saatlerinde grev alanına gelerek Neşe Plastik emekçilerine desteklerini gösterdiler.

Fabrika önünde açıklama yapan sendikamız Genel Başkanı Süleyman Akyüz, 5 buçuk aylık TİS sürecini geride bırakmalarına rağmen anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Grevi amaç olarak görmediklerini, üyelerinin çalışma koşullarının iyilişterilmesi, böylesine ekonomik bir tablonun olduğu bir süreçte adil bir ücret talep ettiklerini belirten Genel Başkan, işverene de işçinin taleplerini dikkate alması çağrısında bulundu.