• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

EĞİTİM

Novartis’te İşyeri Eğitimi

Sendikamız İstanbul 1 Nolu Şubesi’nin örgütlü olduğu Novartis işyerinde 6 Ocak Cuma günü eğitim yapıldı. Yaklaşık 150 üyemizin yer aldığı işyeri eğitimine, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda da katıldı.

10.01.2023

İstanbul 1 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu Novartis işyerinde işyeri eğitimi yapıldı. 6 Ocak Cuma günü, sabah 09.00’da başlayan eğitime yaklaşık 150 üyemiz katılım gösterdi.

Eğitimde sendikamız Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda ile İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Baranlı da yer aldı. İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Baranlı’nın selamlaması ile başlayan eğitim, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda’nın açış konuşmasıyla devam etti. Niyazi Recepkethüda burada yaptığı konuşmasında Petrol-İş’in eğitim politikasına, sendikal eğitimin üyelerimiz ve işçi sınıfı için ne anlama geldiğine ilişkin çerçeve bir konuşma gerçekleştirdi. Örgütlü işçi sınıfı ve örgütlü toplum yaratılmasında sendikal eğitimlerin hayati öneme sahip olduğunu belirten Recepkethüda, eğitimlerin yoğunlaşarak devam edeceğini belirtti.

Konuşmalarının ardından Novartis işyeri eğitimi, sendikamız Eğitim Uzmanları Erhan Kaplan ve Esra Keskin tarafından sürdürüldü. Saat 12.00’de sona eren eğitim, oldukça verimli sonuçlandı.