• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Bir toplumun geleceğini oluşturacak olan gençlerin yaşama hazırlanmasında kuşkusuz ki en önemli pay öğretmenlerindir.

24.11.2022

Türkiye'nin kalkınması, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedefine ulaşmasının ancak öğretmenlerin yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle olacağını biliyoruz.

Ancak ülkemizde son dönemde uygulanan eğitim politikaları, öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açabilecek, okullarda çalışma barışını bozabilecek niteliktedir. Halbuki halihazırda yüzbinlerce atama bekleyen öğretmen, ders ücreti karşılığında görev yapan, ekonomik ve sosyal hakları ders ücreti ile sınırlı sözleşmeli öğretmen, mesleki güvenceleri olmayan ve özel eğitim kurumlarında çalışan binlerce eğitim emekçisi bulunmaktatır.

Petrol-İş Sendikası olarak öğretmenlerimizin ve eğitim emekçilerinin sorunlarına bütünsel yaklaşan ve hak ettikleri değeri yeniden tesis edecek bir eğitim politikasının inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bilimsel, laik, demokratik ve nitelikli eğitimin güvencesi olan, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren tüm öğretmenlerimizin ve eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman AKYÜZ
Genel Başkan