• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ONURLU VE İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN
 1 MAYIS'TA BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA

Merkez Yönetim Kurulumuzdan 1 Mayıs Açıklaması.

28.04.2023

Ülkemizin tüm değerlerini ve tüm güzelliklerini üretenler;

İşçiler, kamu emekçileri, emekliler, işsizler, kadınlar, gençler, emeğin en yüce değer olduğuna inananlar;

İnsanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, insana yakışır çalışma koşulları ve onurlu bir yaşam isteyenler;

1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun!

Dünyada ve ülkemizde bugün 1 Mayıs alanlarına; fabrikalar, atölyeler, madenler ve işyerlerinden yükselen umut, coşku ve mücadele kararlılığı damgasını vuracak.

Petrol-İş olarak işyerlerimizden üyelerimizin coşkusunu ve kararlılığını bugün meydanlara taşıyoruz.

İşçi sınıfının sesini sömürü ve zulme karşı, birlik ve dayanışma içinde çoğaltıyoruz.

Dünya işçi sınıfının başlattığı insanca çalışma ve yaşama mücadelesi, tüm emekçileri yüzyılları aşarak evrensel bir dayanışma ile 1 Mayıslarda buluşturuyor. 1 Mayıs’ta değişmeyen temel gündem, sömürüye karşı emeğin örgütlü gücünü artırmak oluyor.

Bu yıl 1 Mayıs’ta üzüntümüz derin, öfkemiz daha büyük… Hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Deprem felaketi nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik. Eşimizi, dostumuzu, fabrikada çalışma arkadaşımızı kaybettik… Dayanışmayla bu zor günleri aşacağımızı biliyoruz.

Ancak susmayacağız… Kayıplarımızın sayısını arttıran, imar aflarıyla ülkeyi betona dönüştüren, kâr hırsıyla bizi çürük yapılara mahkûm eden bu sisteme dur diyeceğiz!

Emekçiler açısından bir başka yıkım, artan enflasyon karşısında alım gücümüzün hızla düşmesidir. Son bir yılda yoksullaştık, elimizde avucumuzda kalanı da kaybettik. Açlık sınırında yaşar hale geldik. Buna karşılık, şirketler kârlarına kâr katıyor…

Aynı dönemde ekonomi büyürken, emeğin büyümeden aldığı pay düşüyor. Ekonomide çarklar, işçiden alıp sermayeye vermek için dönüyor...

Burası 1 Mayıs meydanı... Tüm değerleri üreten bizleriz, biz emekçileriz. Ürettiğimiz değerden payımızı istiyoruz. Adil bölüşüm talep ediyoruz!

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, artan vergi kesintileriyle ücretlerimiz kuşa dönüyor. Gelir vergisi dilimlerindeki adaletsizlik belimizi büküyor. Ülkemizde toplanan vergilerin yükünü, kazançları zirveye çıkan işverenler değil işçiler çekiyorsa, bu bozuk vergi sistemi derhal değiştirilmeli ve daha adil hale getirilmelidir.

Yılın başında aldığımız ücreti yılın sonunda da almak istiyoruz. Cebimizden elinizi çekin.

Sadece cebimize değil, ekonominin temel direği KİT’lere de göz dikiyorlar… Ama biz 1 Mayıs’ta, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz, özelleştirme politikalarına dur diyoruz... Hayatın her alanındaki sömürüye karşı, sağlık ve barınma hakkımızı savunuyoruz.

Krizin, durgunluğun faturasını biz ödemeyeceğiz. Küçülme bahanesiyle keyfi işten çıkarmalara karşı çıkıyoruz.

Kıdem tazminatımızın tartışmaya açılmasına, iş güvencemizin yok edilmesine, güvencesizleşmeye ve esnekleşmeye hayır diyoruz. Köle gibi çalışmayacağız… Kamuda ve özelde taşeron çalışmaya son verilmelidir.

Patronların cepleri şişsin diye kelle koltukta çalışmayacağız! Yıllardır fabrikalarda, tezgahlarda ve madenlerde daha fazla işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesini istemiyoruz.

Buradan sendikasızlaştırma amacıyla işten çıkarmaya “performans düşüklüğü” gerekçesi uyduran işverenlere de çağrı yapıyoruz: Sendikalaşma yasal ve Anayasal hakkımızdır, önünde duramazsınız.

Grev hakkının erteleme kararlarıyla gasp edilmesine son verilmeli, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Seçim sürecinde halkımızın ve işçi sınıfının, işte bu gerçek sorunları tartışılmalıdır. Taleplerimize ve emekçilere “sırtta kambur” olarak bakılamaz. Emeğin sesine kulak verilmelidir.

Bugün susarsak, yarın sorunlarımız daha da ağırlaşacak. Susmayacağız!

İşçiyiz, emekçiyiz, onurumuzla ve insana yaraşır bir şekilde çalışmak istiyoruz.

Yaşasın, birlik, mücadele ve dayanışma!

Sömürüye karşı yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sınıf dayanışması!

Merkez Yönetim Kurulu adına

Süleyman Akyüz
Genel Başkan