• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Jyrki Raina (IndustriALL Genel Sekreteri)/ www.industriall-union.org

Örgütlenme gücümüzün temelidir

27.12.2012

Dünyadaki işgücünün sadece yüzde 7'si özgür ve bağımsız sendikalarda örgütlüdür. Bu nedenle IndustriALL stratejik tedarik zincirlerinde gücümüzü ve etkinliğimizi sağlamak için küresel bir örgütlenme projesi başlatacak.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) son zamanlarda yayımladığı şu rakamlara bakalım:

  • Küresel işgücü 2,9 milyar.

  • Sadece yüzde 60 ya da 1,7 milyar kayıtlı sektörde, gerisi kayıtdışı çalışıyor.

  • Sadece yüzde 7 ya da 200 milyon işçi ITUC'un üyelik kriterleri uyarınca sendikalarda örgütlü.

Sendikaların gücü işçilerin gücünü birleştirebilme ve onları harekete geçirebilme becerisine dayanır.

Sendikalı işçi oranının Avrupa ve Kuzey Amerika'da düşüyor olması, gelişmekte olan ülkelerde ise düşük kalması gücümüzü kemiriyor.

Bu olumsuz trendin ardındaki nedenlerden bazıları açıktır. Şirket yapılarındaki değişmeler ve güvencesiz çalışmadaki patlama örgütlenmeyi daha da zorlaştırdı. Sağcı hükümetler ve işkollarımıza egemen çokuluslu şirketler giderek artan ölçüde sendika karşıtı politikalar uyguluyor.

Bir başka neden ise sendikaların yeni üye kazanmaya kaynak ayırmaması ve örgütlenme becerisinden yoksun olmasıdır. Ayrıca, sendikalar genellikle çok bölünmüş ve temel görevlerini yerine getiremeyecek kadar zayıf.

Bu nedenledir ki IndustriALL Küresel Sendika'nın Yönetim Kurulu, Aralık ayında, örgütlenme, sendikal haklar ve politik etkinlik üzerinden güç kazanmaya yönelik eylem odaklı bir strateji kabul etti. Bu Haziran'daki kuruluş kongremizin kabul ettiği Eylem Planı doğrultusunda bir stratejidir.

IndustriALL’un küresel örgütlenme projesi, yeni üye kazanmayı ve sendikaları güçlendirmeyi, IndustriALL'un yaptığı her şeyde ana tema haline getirmek anlamına geliyor. Çokuluslu şirketlerdeki sendika ağları ve dünya işletme konseyleri, mümkünse küresel çerçeve sözleşmelerin yardımıyla, örgütsüz işyerlerini hedefleyecek.

Kardeş küresel sendikalarla işbirliği

Sendikaları güçlendirme projeleri, yeni üye kazanmaya ilişkin sayısal hedefler ve sürdürülebilir yapılar kurulmasını öngören, örgütlenmeyle ilgili unsurlar içerecek. IndustriALL dünyanın değişik yerlerinde örgütlenme ve kampanyalar düzenlenmesi konusunda kadrolarını ve üye örgütleri eğitmek için partnerler bulmaya çalışacak.

Tedarik zincirlerinde güç kazanmak ve dayanışma sağlamak için kardeş küresel sendikalarla birlikte çalışacağız. Perakende sektöründeki işçileri temsil eden UNI tekstil ve giyim zincirindeki partnerimizdir. Taşımacılık işçilerinin küresel örgütü ITF (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) ile petrol ve gaz, madencilik ve havacılık-uzay sektörlerinde stratejik işbirliği geliştiriyoruz. Bu alanda heyecan verici yeni bir girişim başlatıldı.

Örgütlenme özgürlüğü olmaksızın yeni üye kazanmak için örgütlenmek zordur. Bu nedenle IndustriALL sendikal haklar konusunda bir dizi çokuluslu şirketi ve hükümeti hedefleyen kampanyalar düzenleyecek. 2013'te, acımasız işçi düşmanı maden devleri Rio Tinto ve Xstrata'daki sendika ağları, yürütülmekte olan şirket araştırmalarının yanı sıra, kampanyada bundan sonra atılacak adımları planlamak için toplanacak.

İşçi haklarını, düşük ücretleri ve korkunç yangın güvenliği koşullarını iyileştirme konusunda ana hedef konumundaki ülkelerden biri Bangladeş'tir. IndustriALL 18-24 Şubat 2013'teki küresel Meksika eylem haftası boyunca özgür ve bağımsız sendikacılık için kesintisiz mücadelede üye örgütlerini harekete geçirecek.

Kampanyalarımıza hepinizin katılması gerektiğini unutmayın. Web sitemiz üzerinden bunu kolayca yapabilirsiniz.

 

Kaynak: www.industriall-union.org