• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ

ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ 13.10.2004Hak dağılımının adaletsiz olduğu, insanca yaşama hakkının tüm insanlara eşit olarak sağlanamadığı ve gücün; insanlığa sağlığı ve hayatı pahasına değer katan, üreten, yoktan var eden emekçi kesimde değil de; içerisinde bulunduğumuz durumun farkına bile varamamamız için gereken tüm sistem ve metodları gözünü kırpmadan faaliyete geçiren, yasaların oluşumuna yön veren, gün geçtikçe bizleri köleliğe daha
13.10.2004

ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ 13.10.2004Hak dağılımının adaletsiz olduğu, insanca yaşama hakkının tüm insanlara eşit olarak sağlanamadığı ve gücün; insanlığa sağlığı ve hayatı pahasına değer katan, üreten, yoktan var eden emekçi kesimde değil de; içerisinde bulunduğumuz durumun farkına bile varamamamız için gereken tüm sistem ve metodları gözünü kırpmadan faaliyete geçiren, yasaların oluşumuna yön veren, gün geçtikçe bizleri köleliğe daha fazla mahkum eden, gözü doymaz emek hırsızlarının elinde bulunduğu şu günlerde bizim sendika olarak misyonumuz şudur: İnsanca yaşayabilmemiz ve varolabilmemizin yegane yolunun, birlikte, kol kola, omuz omuza mücadele etmekten geçeceğini ve bu doğrultuda tüm gücümüzle süratle örgütlenmemiz gerektiğini, tüm emekdaşlarımıza anlatmak, gerçekleri göstermek, bir an evvel bu doğrultuda aksiyonlar alarak haksızlığa karşı en güçlü duvarlarımızı örmektir. Yani örgütlenmektir.İş kolumuzdaki örgütsüz olan işyerlerindeki çalışmalar kadar, örgütlü bulunduğumuz işyerlerinde de çalışmalarımızı sürdürmeli ve tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Gerektiğinde süratle tek bir vücut gibi hareket edebilmeli ve bu kabiliyetimizi geliştirecek yöntemler bularak çeşitli iç örgütlenme metodlarını hayata geçirmeliyiz. Bu konuda Genel Merkez Yöneticileri ve hocalarımızın da yardımıyla kendimize yön vermeliyiz. Bu alanda yapacağımız başarılı çalışmalar yeni örgütlenmek istediğimiz işyerlerindeki emekçilerimize de ışık tutacak ve örgütlülük disiplini adına yön gösterecektir. Böylelikle sermayenin her seferinde örgütsüz işyerlerindeki maliyet unsurunu bahane ederek aynı iş kolundaki örgütlü işyerlerindeki pazarlık payımızı düşürmesine de engellemiş olacağız. Aynı zamanda faaliyet alanlarımızın ortak olması nedeniyle mevcut tecrübelerimiz ışığında daha etkili, çabuk ve verimli çalışmalar yapabileceğiz.Araçlar/ sektöre en yakın arkadaşlarımızdan komite liderleri belirledik.Afişlemeler: Sendikalı işyerlerimize ait örnek TİS kitapçıkları, Anayasal ve Yasal haklarımızı gösteren bildiriler, Sendikamızın başarı gösterdiği örnek hareketler (Bayer, Tüpraş, Polinas Manisa v.s)Sendikamızın sermaye baskısıyla oluşturulan köleleştirmeye yönelik yasa tasarıları ile ilgili mücadele örnekleri.Sendikal çalışmalar nedeniyle çıkartılan arkadaşların işe iade davalarında verilen mahkeme kararlarıYÖNTEMLER:1- İşyerlerimizden sendikal konularda bilgili, aktif görev alabilecek sorumluluk sahibi arkadaşlar belirlenecek ve burada görev dağılımı yaptığımız komite liderlerinin öncülüğünde örgütlenme çalışmalarında kullanılacak. 2-Örgütlenme yapacağımız işyerlerinden öncelikle bize yardımcı olabilecek kişilerin belirlenmesi, çevremizde o işyerlerinde çalışan kişiler olup olmadığının tespit edilmesi ve işyeri hakkında pratik bilgiler alınması.3-Çeşitli organlardan faydalanılarak işyeri hakkında teorik bilgiler toplanılması ve işyeri izleme formlarının doldurulması.4-Ayda en az bir kere komitelerin ve liderlerinin şubede bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapması.5- Tüm çalışanları ilgilendiren sorunların tespit edilmesi ve bu yönde sendikamızın yapmış olduğu faaliyetlerin öncü kişilere detaylı bir şekilde anlatılması.6-Öncü kişilerin şubemize ve Genel Merkezimize davet edilmesi, kurulumuzun profesyonelliği, güvenirliği konusunda ikna edilmesi, bilgilendirilmesi.7-Şubemiz bünyesinde gerçekleştirmiş olduğumuz örnek dayanışma faaliyetlerinin öncü arkadaşlara anlatılması, özendirilmesi.8-Yeterli çoğunluk sağlandığında kişilere hocalarımızın eğitim vermesinin sağlanması.9-Sendikal hareketin sadece çalışma şartları ve ücretleri kapsamadığını, bir toplum hareketi olduğunun ve insanca yaşamak için bu gibi kuruluşların öneminin irdelenmesi. Yurt dışındaki sendikal çalışmalara dair örnekler verilmesi.Örgütlenme çalışmaları 6-7-8 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara’da eğitim gören arkadaşların öncülüğünde yürütülecektir. Şube Yönetim Kurulu