• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ortak Basın Açıklaması

Emek Platformu sözcüsü olarak şube Başkanımız Hasan Basri YÜZER görüşlerini açıkladıktan sonra Emek Platformunun ortak basın açıklamasını kamuoyuna açıklamıştır.

13.03.2008

Emek Platformu sözcüsü olarak şube Başkanımız Hasan Basri YÜZER görüşlerini açıkladıktan sonra Emek Platformunun ortak basın açıklamasını kamuoyuna açıklamıştır.

Yüzer; Sosyal güvenlik hakkı en temel insan hakkıdır, hiçbir ticari ve ekonomik amaç gütmeden sosyal devletin gereğidir. Fakat, AKP'nin uygulamakta olduğu ekonomik ve sosyal politikalar, finansman sıkıntısı çeken özel sektör ve onun çıkarları için oluşturulan Uluslararası kuruluşlar, Devletin sosyal içeriğinin boşaltılmasını dayatmaktalar, ve Sosyal Güvenlik kaynaklarının sermayeye aktarılmasını ve borç ödemelerinde kullanılmasını gerektirmektedir. Sosyal güvenliğin her bir alanı büyük mücadeleler sonucu kazınılmıştır. Çıkarılmak istenilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası, bizler tarafından kabul edilemez olduğunu, iktidarın sosyal güvenlikte yıkım politikalarına karşı insanca yaşanacak bir Türkiye için emek platformunun almış olduğu iktidarı uyarı eylemi 81 ilde bugün kitlesel basın açıklamalarıyla, 14 Mart Cuma günü 10:00- 12:00 saatleri arasında uyarı amaçlı çalışmama hakkını kullanacağız. Gün, mücadeleci, kararlı bir şekilde meydanlarda haykırmaya ve genel greve hazır olduğumuzu göstermenin günüdür.