• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dünya Genç İşçi Buluşması 2008

'Ortak sorunlarımızı tartışmak için bir araya geliyoruz'

Dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan sınıf kardeşlerimiz ile ortak sorunlarımızı tartışmak, bu sorunlara çözüm yollarını birlikte aramak, herkese iş ekmek ve özgürlük günlerine kavuşmak için bir araya geliyoruz.

Dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan sınıf kardeşlerimiz ile ortak sorunlarımızı tartışmak, bu sorunlara çözüm yollarını birlikte aramak, herkese iş ekmek ve özgürlük günlerine kavuşmak için bir araya geliyoruz.

Petrol-İş Sendikası'nın da düzenleyicileri arasında yer aldığı “Dünya Genç İşçi Buluşması 2008, Türkiye”de  ülkemizden ve dünyanın bir çok ülkesinden genç işçilerin katılımı ile işçi sınıfına yönelik neoliberal saldırılara karşı neler yapılabileceğini hep birlikte tartışacağız.

Çıkarılan yeni yasalarla emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarının daha da zorlaştırıldığı bugünlerde esnek ve güvencesiz çalışmanın rutinleşmesinden örgütlenme deneyimlerine, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik alanlarında çıkarılan yeni yasalardan bu yasaların genç işçiler üzerindeki etkilerine, kadın işçilerin sorunlarından adalet, eşitlik ve özgürlük meselelerine kadar uzanan geniş yelpazedeki konular üzerine hep birlikte düşüneceğiz.