• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Pakpen'de Eylem

05.10.2017

Ankara Şubemize bağlı Pakpen işyerinde 34 üyemizin iş akitinin fesih edilmesi nedeniyle protesto amaçlı eylem yapıldı. Devam eden eylem sürecinde Ankara Şube Başkanımız Şuayip Gül bir basın açıklaması yaptı.

Ankara Şube Başkanımız Şuayip Gül'ün yaptığı basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır;

İŞVEREN SENDİKA VE İŞÇİ KARŞITI TAVRINDAN VAZGEÇSİN!

Ülkemizin en önemli tesislerinden birisi olan Pak-pen'de işveren bir kez daha sendika ve işçi karşıtı yüzünü göstermektedir.

İki dönem yetkili toplu iş sözleşmesi imzaladığımız Pak-pen'de, yeni dönem sözleşme prosedürü gereği Ağustos ayında başvurduğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Petrol-İş'e yetki verilmiştir. Ancak işveren Bakanlık tarafından verilen yetki tespitine 25 Ağustos 2017 tarihinde itiraz etmiştir.

Pak-pen işverenin yaptığı bu itiraz, sendikalı işçilerin en önemli hakkı olan toplu iş sözleşmesi hakkının kullanımının engellenmesi anlamına gelmektedir. Çünkü işveren bu itirazı yaparken yargı sürecinin yavaş çalışacağını hesap etmekte ve işçinin hakkının sürüncemede kalmasını istemektedir.

İşverenin bu tavrı, Pak-pen'de sendikayı ve işçinin yasal haklarını kullanmasını içine sindiremediğini ortaya koymaktadır. 313 işçinin çalıştığı ve bu işçilerin 311'inin Petrol-İş üyesi olduğu Pak-pen'de yapılan itirazın başka hiçbir izahı yoktur.

Bu süreçte İşverenin, İşyerinde çalışan Sendikamıza üye işçileri, İşverenin başka işkolu numarası ile yeni açarak tescil ettirdiği veya yine eskiden beri kurulu olmakla beraber başka işkolu numarası ile tescilli bulunan başka işyerlerine (filen çalıştıkları işyeri değişmemekle birlikte) Kağıt üstünde nakillerini yapılmıştır. 

Üye işçilerimizin petrol-iş sendikasından üyeliklerini sonlandırılmıştır. Bu yapılan usulsüz işlemi biran önce Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından düzeltilmesini ve çalışanların demokratik hakkına el uzatılmamalıdır.

İşveren aklınca bu itirazla, bir süre toplu sözleşme masasına oturmaktan kaçmayı, toplu sözleşme sürecini askıya almayı, işçiyi ise yıldırmayı düşünmektedir.

Ayrıca işveren, şimdiden işçilere tehditler savurmaya başlamıştır. Sendikalı işçiyi işten atma ile tehdit etmektedir.

Buradan örgütlü gücümüze dayanarak ve yetkili sendika olarak işverene sesleniyoruz: Yanlış hesap Pak-pen'den döner! Pak-pen işçisi bu tehditlere ve sinsi planlara pabuç bırakmaz!
Pak-pen işçisi haklarına ve geleceğine sahip çıkmak için 2011 yılında Petrol-İş'e üye oldu. O dönem de işveren, Pak-pen işçisinin bu iradesini kırmak için çoğunluk tespitine itiraz etmişti. Uzun mahkeme sürecinde sağlam duran ve sendikal haklarına sahip çıkan Pak-pen işçisi, dişiyle tırnağıyla sendika üyeliğini kazanmıştı.

İşveren, Konya'da sendika bayrağını taşıyan yüzlerce onurlu Pak-pen işçisinin iradesini ve sabrını sınamaya  asla kalkışmamalıdır!

2012 yılı Kasım ayından bugüne hakları yapılan toplu sözleşme ile güvence altına alınmış olan Pak-pen işçisinin, hakkına hukukuna sahip çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Pak-pen işçisi ve Petrol-iş sendikası geçtiğimiz dönemde işyerinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerektiğinde fedakarlık yapmış, sağduyulu davranmış ve fabrikasına sahip çıkmıştır. Aynı Pak-pen işçisi, yasal hakları için kararlı bir mücadele içerisine girmekten de çekinmeyecektir.

İşveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Petrol-İş'e verilen yetki tespitine itirazını derhal geri çekmelidir.

Prosedüre uygun bir şekilde toplu sözleşme müzakerelerine başlanmalı, çalışma barışı korunmalıdır.

İşveren sendika ve işçi karşıtı tavrını bırakmalı, işçiyi tehdit etmekten vazgeçmelidir!

Aksi halde, Pak-pen işçisi her türlü meşru ve yasal hakkını kullanarak işverenin böl Parçala yönet mantığına ve haksız tutumuna karşı tepkisini gösterecektir.

Petrol-İş üyesi Pak-pen işçisi, iddia edildiği gibi tepkisini kapalı kapılar ardından dolaylı olarak değil, açıkça ve yasal haklarına dayanarak alanlarda ve eylemlerle kendisini ifade edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,                                            

Saygılarımızla,

Petrol-İş Sendikası

Ankara Şube Başkanı
     Şuayip GÜL

 

FLORMAR'DA DİRENİŞ SÜRÜYOR

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan ve ülkemizin önde gelen kozmetik firmalarından birisi olan Flormar'da işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkartılıyorlar. Bugün itibariyle işten çıkarılan işçi sayısı 115'e ulaştı. İşveren önce sendikalaşma çalışmasının öncü işçilerini işten çıkarırken, şimdi başlayan direnişe destek veren işçileri işten atmaya başladı. Öyle ki, tezgah başında birlikte çalışırken işten atılıp direnişe geçen işçi arkadaşlarını alkışladığı için işçiler kapı önüne...
devamı