• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Panel

08.02.2008

Gebze Sendikalar Birliği'nden

SSGSS Paneli

8 Şubat 2008 tarihinde, saat 17.30'da Gebze Belediyesi Kültür salonunda Gebze Sendikalar Birliği'nin organize ettiği Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili panele ilgi büyük oldu. 400'den fazla katılımcının yer aldığı ve sendikaların tam destek verdiği panele konuşmacı olarak Av. Murat Özveri ve Kristal-İş Sendikası eğitim uzmanı Aziz Çelik katıldı. 1.5 saati konuşmacılara, yarım saati soru cevap bölümüne ayrılan panelde, yasanın ne getirip ne götürdüğü anlatıldı.

Tasarının, gerek sendikalara, gerek sivil toplum örgütlerine ve tüm halkımıza bundan sonra etkilerinin ne olacağı anlatılırken, karşı duruşun da ne olacağı üzerinde duruldu. Katılımcılar tarafından ilgi ile izlenen panele Petrol-İş olarak 85-90 civarı üye ile katıldık. Çalışanları ilgilendiren genel konularda bilgilendirmelerin bu tür panellerle sağlanılması istendi. Bununla kalınmayıp genel bir eylemin konulması ve karşı duruşun sergilenmesi istendi. Biz de sendikalar birliği olarak üzerimize düşeni yaptığımızı, bunu genele nasıl yayabilirizin çalışması içinde olacağımızı ifade ettik.

Panele katılan tüm çalışanlarımıza, temsilci ve yöneticilerimize katılımlarından ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür duyarlılıkların bundan sonra da devam edeceğini umuyoruz.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Süleyman Akyüz