• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petkim işçileri direnmeye devam ediyor

Petkim işçileri direnmeye devam ediyor23.11.2007Petkim işçileri bu sabah (23 Kasım 2007) işbaşı yapmayarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) Petkim özelleştirilmesine ilişkin kararını protesto ettiler.İşçiler, Petkim Kavşağında servislerden inerek, (B) Kapısı’na yürüdüler. Burada Şube Başkanı Salih Mehmet AYDIN basına bir açıklama yaptı. işçilerde ; “KİT’leri Satanlar Vatan Haini”, “Bu Ülke Bu Halk Satılık Değil”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”,“Direne Direne Kazanacağız” gibi sloganları atarak, basın açıklamasına coşkulu bir şekilde destek verdiler.
23.11.2007

Petkim işçileri direnmeye devam ediyor23.11.2007Petkim işçileri bu sabah (23 Kasım 2007) işbaşı yapmayarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) Petkim özelleştirilmesine ilişkin kararını protesto ettiler.İşçiler, Petkim Kavşağında servislerden inerek, (B) Kapısı’na yürüdüler. Burada Şube Başkanı Salih Mehmet AYDIN basına bir açıklama yaptı. işçilerde ; “KİT’leri Satanlar Vatan Haini”, “Bu Ülke Bu Halk Satılık Değil”, “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”,“Direne Direne Kazanacağız” gibi sloganları atarak, basın açıklamasına coşkulu bir şekilde destek verdiler. Şube Başkanı Salih Mehmet AYDIN basın açıklamasında şunları söyledi:”Ülkemizin tek petro- kimya tesisi olan Petkim, ihalede ikinci en yüksek teklifi veren Turcas- Socar-injaz ortaklığına satılması, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır.Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun, Petkim'in satışına ilişkin vermiş olduğu "Onay" biz Petkim işçileri için sürpriz olmamıştır. Çünkü Ö.Y.K. Başbakan ve dört Bakandan oluşmaktadır. AKP Hükümeti iş başına geldiği günden bu tarafa, IMF'nin özelleştirme politikalarını sıkı sıkıya uygulayarak, Ülkemizin ne kadar birikimi, stratejik önemde kuruluşu varsa hepsini de satmaya, talan etmeye, yabancı sermayeye peşkeş çekmeye devam etmektedir. IMF'ye olan borçların ödenmesi için, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşları satılarak, halkımızın, gençlerimizin geleceği karartılmaktadır. Bu güne kadar, IMFpolitikalarını uygulayan tüm hükümetler hatalarının bedelini, ülkemizin geleceğini satarak ödemektedirler.Bilinmelidir ki; Petkim'in satılması ile, ülkemizdeki çok büyük bir pazar yabancı sermayeye terk edilmiş olacaktır. Türkiye'de 6000 civarında plastik üreticisi bulunmaktadır. Ülkemizde petrokimya hammadde üretiminde tekel olan Petkim, 3000 civarında çeşitli büyüklükteki plastik firmasına ham madde üretmektedir. Ve bu plastik firmalarının % 80'i yurt içi tüketimine yönelik üretim yapan küçük işletmelerdir. Bir Kamu kuruluşu olan Petkim, aynı zamanda ülkemizdeki tek fiyat denetleyicisi olduğu için, Petkim'in özelleştirilmesi durumunda, ülkemizde piyasaların fiyat denetimi ortadan kalkacak ve KOBİ' ler( Küçük, Orta Büyüklükteki İşletmeler) zarar göreceklerdir. Aynı zamanda böylesine dev bir pazar yabancı sermayeye terk edilmiş olunacaktır. Ülkemizin sanayileşmesi için, gelişmesi için Petkim'e ve yeni Petkim'lere ihtiyacı vardır.Petkim ülkemizin petro-kimya alanında, ham madde ihtiyaçlarının ancak % 25'ni karşılayabilmektedir. Şimdi Hükümet'e şunu soruyoruz! Ülke ihtiyacı için daha üç Petkim kurulması gerekiyorken, neden Petkim'i satıyorsunuz? Ülkenin bu alandaki ihtiyacını yeni Petkim'ler kurarak karşılamak yerine, neden elimizdeki tek petrokimya sanayini, başka bir ülkenin şirketine satıyorsunuz? Petkim işçileri ve Petrol-İş Sendikası bu soruyu bıkmadan kamuoyu önünde, AKP Hükümeti'ne sormaya devam edecektir.Petkim ihalesinin iptali için Sendikamızın açmış olduğu dava, Danıştay 13. dairesinde görülmeye devam edilmektedir. Ayrıca ÖYK'nın vermiş olduğu "onay" kararı için de, Kamu yararı olmaması nedeniyle, sendikamız tarafından yeni bir dava daha açılacaktır. Açılan tüm bu davalar sürerken, baştan beri skandallarla dolu Petkim özelleştirme sürecinin devam ettirilmesi büyük yanışlıktır. Sendikamız, hukuken de demokratik yollardan yapacağımız meşru eylemler ile de, Petkim ihalesinin iptal edilmesi için mücadele etmeye devam edecektir.”Petrol-iş Sendikası kamuoyunun vicdanı olmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.