• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petkim işçisi eylemlerine devam ediyor

Her özelleştirmede olduğu gibi Petkim'de de devirden sonra 6 aylık dönemde sıkıntılı ve zorlu bir süreç yaşadık. Bundan sonra Petkim, istihdam ve üretim açısından gelişerek yoluna devam edecekse, bu iş yerinde çalışma barışının sağlanması gerekiyor. Yetkililer her defasında Petkim'e yatırım yapıp istihdamı arttıracaklarını söylüyorlar.
10.02.2009

Bu elbette ki sevindiricidir, sendika olarak bizimde istediğimiz budur. Fakat burada üretimimin devamı, daha önceden belirlenen (TİS) kurallar çerçevesinde olmalıdır. Kuralsız, esnek ve yaygın bir taşeron uygulamasına karşıyız. İşveren sendikayla görüşüp uzlaşmadığı hiçbir konu hakkında bir uygulama yapmamalı. Sendikanın görüşü ve onayı alınmamış hiçbir konuyu kabul etmiyoruz.Bizler her zaman olduğu gibi özveri ile çalışırken, işveren mevcut sorunları çözmeyerek ya da kendisi birtakım sorunlar yaratarak iş barışını bozmaktadır. 10 Şubat Salı günü, sabah işe gelen gündüz ve vardiyalı arkadaşlarımızla iş başı yapmayarak fabrika giriş kapısında toplandık. Şube Başkanımız Salih Mehmet AYDIN üyelerimize ve basına bir açıklama yaptı. Bir süredir devam eden ve işverenin bir türlü çözmediği sorunlar dile getirilerek işveren bir kez daha uyarıldı. Yapılan açıklamadan sonra saat 10.00'da iş başı yapıldı.Basına aşağıdaki açıklama yapılmıştır.Basına Duyuru....Basına Duyuru.....PETKİM İŞÇİSİ EYLEMLERİNE DEVAM EDİYORSendikamız Petrol-İş özelleştirmelere yıllarca karşı çıktı. Özelleştirme uygulamaları ile, yılların toplumsal emeği ile oluşturulmuş kurumlar, bir takım yerli ve yabancı şirketlere peşkeş çekildi. Yapılan özelleştirmeler bize bu işin kimin yararına yapıldığını gösteriyor. Yapılan özelleştirmeler ne bu ülkenin, ne de halkımızın bir yararına olmamıştır. Aksine ulusal sermaye çökertilerek, ekonomi daha kırılgan hale gelmiş, ülkemizde işsizlik ve yoksulluk artmıştır. Ülkemizin bu gün ekonomik krizden bu kadar çok etkilenmesinin bir nedeni de yapılan özelleştirmelerdir. Türkiye'nin tek Petro-kimya üreticisi Petkim, iktidara gelen hükümetlerin yoğun çabalarıyla 30 Mayıs 2008 tarihinde Socar-Turcas ortaklığına devredildi. Petkim'in özelleştirilmesiyle yatırımın ve istihdamın artacağını söyleyenlerin, şu ana kadar yaptıkları ile söyledikleri çelişmektedir. Petkim Genel Müdürü Kenan Yavuz basına verdiği demeçte 'Krize rağmen 240 işçi aldık' diyor. Bu doğrudur ancak eksiktir. Çünkü Petkim'in devrinden sonra yönetimin uyguladığı, baskı ve yıldırma politikaları ile 500 'e yakın arkadaşımızın bir kısmının 4C'ye bir kısmının da işten ayrılmasına veya emekli olmasına neden olmuştur. Genel Müdür bu gerçekleri söylemeyerek kamuoyunu yanıltmaktadır. Kamuoyuna söylenmeyen başka konular da var. İşveren kendi asli işi görmediği üretim dışındaki yerleri taşeron (alt işveren) eliyle yaptırmak istemektedir. Bu uygulama ile sendikasız ve düşük ücretle işçi çalıştırmayı amaçlamaktadır. Bugün artık özel sektör olan Petkim'de gerek personel, gerekse üretim konusunda bir kargaşa yaşanmaktadır. Deneyimli işçilerin işten atılmasıyla, bu alanlar taşerona devredilmiş, buna bağlı olarak iş ve üretim kalitesi düşmüştür. Petkim taşeron işçiliğini kaldırmayacak iş kollarından en önemlilerinden biridir. Yönetim, düşük ücretli ve sendikasız işçi çalıştırmak pahasına Petkim'i riske atmaktadır.İşverenin uygulamaları bunlarla da bitmemekte, görüşülmekte olan Toplu İş Sözleşmesinde kazanılmış haklarımıza yönelik bir takım talepleri olduğu bilinmektedir. İşverene basın aracılığıyla seslenmek istiyoruz asla kazanılmış haklarımızdan taviz vermeyeceğiz. İşverenin, işçiler arasında ikilik yaratacak şekilde fabrikalara duyurmaya çalıştığı bu talepleri reddediyoruz. Biz işçiler kazanımlarımızın farkındayız ve bunu korumanın ve geliştirmenin yolunun da birlikte mücadele etmekten geçtiğini biliyoruz. Petkim işçisi dün olduğu gibi bugün de omuz omuza ve sonuna kadar mücadele edecektir, bu kararlılığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.Eğer Petkim'de barış içinde bir üretim isteniyorsa, yeni yatırımlar yapılmak isteniyorsa, Toplu İş Sözleşmesi en kısa sürede karşılıklı uzlaşı ile masada bağıtlanması gerekmektedir. Petkim işçisi, Petkim'in yaşatılması, geliştirilmesi ve iş barışının sağlanması için bütün sorumluluklarını harfiyen yerine getirecektir.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Adına
Salih Mehmet AYDIN Başkan