• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE MÜCADELE DOLU BİR TARİH

PETROL-İŞ 70 YAŞINDA!

6 Eylül 1950 tarihinde “İstanbul Akaryakıt İşçileri Sendikası” adıyla 25 akaryakıt işçisinin kurduğu Petrol-İş Sendikası’nın 70. mücadele yılını kutluyoruz.

05.09.2020

Yıllar içerisinde emek mücadelesinin en köklü ve en güçlü sendikalarından biri haline gelen Petrol-İş, 70 yaşına giriyor...

Büyük zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde İstanbul Beykoz’da faaliyetlerine başlayan Petrol-İş, portakal kasalarının üzerinde yapılan konuşmalarla kurulup nice zorlukların üstesinden gelerek örgütlenmiştir. Emek hareketinde onurlu sayfalar açan tarihimiz, büyük fedakarlıklar ve kararlı mücadelelerle doludur.

Örgütlü olduğu işkolunda bir Türkiye sendikası olma hedefiyle hareket eden Sendikamız, 1956-1984 yılları arasında 20 dolayında sendikayı çatısı altına almıştır. Kuruluşunda “Akaryakıt İşçileri Sendikası” olan Petrol-İş, örgütlenme hamleleri ile giderek üye sayısını arttırarak petrol, kimya, ilaç, lastik ve plastik sektörlerinde örgütlü büyük ve güçlü bir sendika haline gelmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak ismini de önce 1956 yılında “Türkiye Petrol İşçileri Sendikası” olarak değiştirmiş ve işkoluna katılan yeni sektörlerle birlikte son olarak 1983 yılında bugünkü adı “Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası” adını almıştır.

Sendikamız bugün, işkolumuzun tartışmasız en büyük ve en güçlü sendikası haline gelmiştir.

Petrol-İş, emek mücadelesinde birlik ve dayanışmanın hem ulusal hem de uluslararası alanda önemini daima bilmiştir. Sendikamız, Türk-İş’in kuruluşundan itibaren içerisinde yer almış, Türk-İş’e doğrudan üyeliğimiz ise 1958 yılında gerçekleşmiştir.

Emek mücadelesinde küresel dayanışmanın arttırılmasını amaçlayan Petrol-İş, 1960 yılında Çalışma Bakanlığı’nın onayıyla Uluslararası Petrol ve Kimya İşçileri Federasyonu’na katılmış ve Türkiye’de uluslararası bir federasyona üye olan ilk sendika olmuştur.

Petrol-İş kurulduğu yıllardan başlamak üzere hem sendikal harekette sınıf dayanışmasının hem de üyelerinin ve halkın ihtiyaç duyduğu sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Türkiye’de nerede ekmek ve hak mücadelesi, nerede grev varsa, Petrol-İş oradadır.

Sendikamız, demokrasinin ortadan kaldırıldığı ve emek mücadelesinin baskı altında tutulduğu dönemlerde dahi mücadelesinden vazgeçmemiştir. Sendikal mücadelenin 12 Eylül karanlığından çıkmasında, 63 işyerimizde 10 bin üyemizle çıktığımız grevler önemli bir rol oynamıştır. Bu grevler, ilerleyen yıllarda yükselecek olan emek mücadelesinin de habercisidir.

Ülkemizin en stratejik işkolunda örgütlü bulunan Petrol-İş, 1980’li yıllardan itibaren işkolumuzda başlatılan özelleştirme girişimlerine karşı uzun ve yaygın bir mücadele örgütlemeyi başarmıştır. Sendikamız, özelleştirmelere karşı hem işyerlerinde uzun dönemli eylemlilikler örgütlemiş hem de özelleştirmelere karşı verdiği hukuk mücadelesiyle öne çıkmıştır. Aynı süreçte, ulusal ve uluslararası kamuoyunu özelleştirmeye karşı bilinçlendirmeye dönük faaliyetleri içeren çok boyutlu bir mücadele ören Petrol-İş, ülkemizde özelleştirme karşıtı mücadele denilince akla gelen ilk sendikadır.

Petrol-İş kurulduğu günden bugüne, üyelerinin kazanımlarını genişletmek ve emeğin haklarını savunmak adına büyük bir mücadele vermekte, sendikal harekette öncü bir rol oynamaktadır.

Bu mücadelesinden 70 yıldır olduğu gibi, gelecekte de asla taviz vermeyecektir.

Kuruluşundan itibaren her türlü fedakarlığı göstererek, en zor koşullarda dahi mücadele etmekten vazgeçmeyerek Petrol-İş’i bugünlere taşıyanları sendikamızın 70. yılında saygıyla anıyor, hayatını yitirmiş olanlara rahmet diliyoruz.

Emeğin petrol mavisi bayrağı 70 yıldır ülkemizin dört bir yanında fabrikalarda, işyerlerinde dalgalanıyor...

O bayrak, elden ele, Türkiye’nin dört bir yanındaki 16 şubemizde örgütlü 40 bin üyemizin ellerinde yükselmeye devam edecek ve Petrol-İş, “Ekmek, Barış ve Özgürlük” şiarıyla mücadelesini sürdürecektir.

Petrol-İş’in 70. yaşı kutlu olsun!

Yaşasın sınıf dayanışması!

Yaşasın birlik ve mücadele!

Yaşasın PETROL-İŞ!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan