• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL-İŞ ARŞİVİNİ ARAŞTIRMACILARA AÇTI

25.11.2014

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu; gerek ülkemizin işçi sınıfı hareketi ve sendikal yaşamına gerekse işçi sınıfı ve sendikal hareket bağlamında toplumsal düzeyde tarih bilincinin ve toplumsal belleğin oluşabilmesi amacıyla sendikanın arşivinde bulunan tüm evrakları modern arşivcilik kurallarına göre düzenleyerek araştırmacıların kullanımına açmıştır.

Sendikamızın geçmişinden günümüze kadar olan yaklaşık 65 yıllık tüm çalışmalarını kapsayan arşivi; başta yazışmalar olmak üzere, bildiri, toplu sözleşme, süreli yayınlar, fotoğraf, CD-DVD, broşür, afiş, el ilanı, föy, kartpostal, davetiye, sticker, rozet vb. tüm belgeleri içermektedir.