• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş, Brezilya Kimya İşçileri Sendikasını ziyaret etti

Petrol-İş heyeti 1 Temmuz ile 7 Temmuz 2018 arasında Brezilya Kimya İşçileri Sendikasını ziyaret etti.

10.07.2018

Eğitim ve teknik işbirliği anlaşmasını imzaladığımız 2010 yılı ve sonrasında düzenli olarak karşılıklı ziyaretler yaptığımız Brezilya ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikasına bu yılki ziyaret 1 Temmuz ile 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapıldı. Petrol-İş ile Brezilya kimya işçilerinin birbirlerini daha yakından tanımasını, karşılıklı olarak bilgi ve kültür alışverişi yapılmasını sağlayan bu tür ziyaretler, her yıl farklı bir delegasyonla tekrarlanıyor. Petrol-İş'ten sonra Brezilya delegasyonunun Türkiye'ye gelmesiyle birlikte, normal şartlarda anlaşma süresinin sona ermesi gerekiyor. Anlaşma, iki ülke sendikalarının merkez yönetim kurulunun vereceği karara göre uzatılabilecektir.

Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliği bünyesinde yürütülen eğitim ve teknik işbirliği anlaşması için bu yıl genel merkez düzeyinde bir heyet oluşturuldu.

Petrol-İş delegasyonu Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut ve Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan'dan oluştu. Petrol-İş delegasyonu iki ayrı güne yayılmış şekilde Sao Paulo'da ABC Quimicos Sendikasını ve sendikanın üst örgütü İşçi Sendikaları Konfederasyonu CUT'a bağlı Fetquim adlı Kimya İşçileri Sendikaları Federasyonunu ziyaret etti.

Bu ziyaretin, öncekilerden çok daha fazla işçi sorunlarıyla dolu olarak geçtiğini belirtmek gerekiyor. Brezilya'da iktidarın İşçi Partisi'nden alınıp sağcı bir hükümete devredilmesiyle birlikte Brezilya sendikalarının çok daha zor koşullarda örgütlenmeye çalıştıklarını ve finansman zorlukları yaşadıklarını gözledik. Bu anlamıyla, çok uzun yıllardır zorlu Türkiye koşullarında başarılı bir sendikacılık yapan, üye sayısını arttırabilen Petrol-İş'in örgütlenme ve eğitim ile toplu sözleşmelerden sorumlu genel merkez yöneticilerinin bu zorluklarla henüz tanışan Brezilyalı dostlarımıza tecrübe aktarmasının çok yararlı bulunduğunu ifade edelim.

İlk resmi ziyareti yaptığımız Kimya İşçileri Sendikaları Federasyonu Fetquim'de CUT konfederasyonu bölge başkanı Lucineide Varjao Soares ve Fetquim Siyasi Koordinatörü Airton Cano ile uzunca süren bir toplantı yapıldı. Çok merak ettikleri Türkiyeli işçilerin durumunu ve yakından takip ettiklerini gözlediğimiz ülkemizdeki siyasi gelişmeleri işçilerin bakış açısından dinlemek istediler. Tekik ve Ünal, gelen soruları ayrıntılı olarak cevapladılar. Aynı binada yer alan CUT ve Fetquim temsilcileri, bir sonraki ziyaretin ortak planlanması konusunda ABC Quimicos sendikasına talepte bulunacaklarını ve bizden de aynı talepte bulunduklarını söylediler. Mustafa Mesut Tekik ile Ünal Akbulut, bundan sonraki ziyaretlerin planlanmasının ortak yapılması talebini MYK ile paylaşacakları belirttiler.

ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası ABC Quimicos ziyaretimizde, Petrol-İş heyeti ile ABC Quimicos Genel Başkanı Raimundo Suzart başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki toplantı da çok verimli ve yararlı geçti. Toplantıda Türkiye ve Brezilya kimya işçilerin genel durumu ile işçilerin örgütlülük kapsamı ve iki ülkedeki siyasi ortam yeterli ölçüde değerlendirildi.

Petrol-İş heyetinin değerlendirmesi devam ederken, Başkan Raimundo Suzart söze karışarak bir mecburiyet dolayısı ile toplantıya ara vermenin mümkün olup olmadığını sordu. Biz, nedir diye sorunca da, aşağıda toplantı halinde bulunan işten atılmış bir grup işçiye dayanışma mesajı verip veremeyeceğimiz soruldu. Olumsuz bir cevabın verilemeyeceği bu soru karşısında iki heyet de,  toplantı salonuna indi.

Toplantı salonunda gördüğümüz yüzler, gözler, vücut dilleri, sessiz, kaygılı ama kararlı bir bekleyiş içindeki insanların bizim topraklarımızda yüzlerce kez gördüklerimizden en ufak bir farkı olmadığını daha ilk bakışta anlamamak mümkün değildi. AFA Plastik adlı bir firmanın iflasını istemesiyle, hiçbir hakları verilmeden işten atılan 100 civarında işçi, sendikacılardan sorunlarının çözümünü bekliyorlardı.

Başkan Raimundo Suzart Petrol-İş heyetini kısaca tanıttıktan sonra sözü Mustafa Mesut Tekik devraldı. Mustafa Başkan, işten çıkarılan işçilere güçlü durmaları, Türkiye'deki kardeşlerinin de benzer durumda olduğunu ifade etti. Konuşmasının devamında Flormar'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu benzer sayıda işçinin elli günü geçen bir direnişi sürdürdüğünü, bu süreçten ancak birlikte kalmayı başararak ve sendikalarına sarılarak çıkabileceklerine vurgu yaptı. Tekik konuşmasının sonunda, Türkiye'deki işçilerin selamını ve dayanışma duygularını getirdiğimizi belirterek bitirdi. İşten atılmış Brezilyalı kadın/erkek AFA işçisi kardeşlerimiz, ellerinde Türk bayrağı, Petrol-İş flaması, Flormar direnişçilerine dayanışma gönderen küçük dövizler ve sloganlar eşliğinde fotoğraf çektirdiler.

Biz de Petrol-İş olarak AFA işçilerinin bir an önce tüm haklarını alarak işe dönmelerini umut ediyoruz.

İki heyetin toplantısı, zorunlu aradan sonra kaldığı yerden devam etti. Hem Mustafa Başkan, hem de Ünal Başkan konularını detaylı olarak sendika yönetim kurulu ile paylaştılar. Gelen tüm sorulara doyurucu cevaplar verdiler. Karşılıklı soru cevap şeklinde yapılan oturum katılımcılar tarafından çok yararlı bulundu. Toplantı sonunda katılımcıların Türkiye'ye dair kapsamlı bir fikir edindiklerini düşünüyoruz.

ABC Quimicos Sendikası Genel Merkez Yöneticileri Petrol-İş ile ABC Quimicos arasındaki eğitim ve teknik işbirliği anlaşmasını bir model, bir şablon olarak kullandıklarını belirttiler. Bu sözlerle, başka sendikalarla da benzer anlaşmalar yaptıklarını, ancak o sendikalarla kurdukları ikili ilişkiden aynı verimi alamadıklarını, aynı sıcaklığı hissedemediklerini dile getirdiler. Bu kapsamda, Genel Başkan Raimundo Suzart, iki sendika arasındaki anlaşmanın yenilenmesi için nihai kararın yönetim kurulunda olduğunu belirtmekle birlikte, kendisinin tavsiyesinin anlaşmanın yenilenmesi doğrultusunda olacağını belirtti.

Hem ABC Quimicos sendikasında hem de Fetquim'de çok sıcak karşılandığımızı söylememek büyük haksızlık olur. Birbirine bu denli uzak olmasına rağmen, bu denli benzer kültüre sahip iki ülke işçi sınıfının ilişkilerinin artarak devam etmesini bizler de umut ediyoruz.

Son not olarak, insanî bir duyarlılığı aktarmadan geçmeyelim:

Muhtemelen başka bir ülke sendikası ile başımıza gelmeyecek bir durumu ABC Quimicos sendikası ile yaşadık. Normal şartlarda seyahatten çok öncesinde karşılıklı görüşülüp kesinleştirilen ziyaret programı, bu kez on üç saatlik uçuş gününe dek belirlenemedi. Niçin derseniz, bizim ülkemiz için çok tanıdık bir sebeple: Toplantıların günü ve saati, Brezilya milli maçının gün ve saatine göre ayarlandı da ondan! Maç saatinde, bankalar dahil bütün işyeri çalışanlarının kendilerini en yakın televizyon önüne attıklarını görünce hak verdik bu duruma.

Dolayısıyla, Brezilyalı dostlarımızın Petrol-İş heyetini götürdükleri tek müzenin, Pele'nin doğduğu kent Santos'ta bulunan Pele Müzesi olması da kimseyi şaşırtmadı.

Eğitim ve kültür amaçlı bu seyahatin ayrıntılı raporunu daha sonra hazırlayacağız.