• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Heyeti Ergün Atalay ile Biraraya Geldi

26 Ekim Salı günü konfederasyonumuz Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay ile Petrol-İş Heyeti biraraya geldi.

26.10.2021

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Başkanları 26 Ekim Salı günü Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Türk-İş Genel Merkezinde biraraya geldi. Yapılan toplantıda ülke ve emek gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Türk-İş'in ilgili Bakanlık ve kurumlar nezdinde, gelir vergisinde ücretliler lehine ayrım yapılarak dar gelirli kesimlerin vergi yükünün azaltılması yönünde düzenleme yapılmasını talep eden girişimine Petrol-İş Sendikasının tam destek vereceği bir kez daha yinelendi. Yakın zamanda başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri, örgütlenmenin önündeki engeller ve yetki süreçlerindeki hukuki zorluklar da toplantıda ele alınan diğer başlıklar oldu.