• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Brüksel'de toplantı

Petrol-İş Heyeti ICEM Genel Sekreteriyle görüştü

Genel Başkan Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreter Mustafa Çavdar ve Dış İlişkiler Servisi uzmanı Gün Bulut'tan oluşan bir Petrol-İş delegasyonu 2-4 Mayıs 2007 günlerinde dünya örgütümüz ICEM'in Brüksel'deki genel merkezinde Genel Sekreter Manfred Warda ile görüştü. Warda ile yapılan görüşmeye ICEM'in Kimya Sektörü Sorumlusu Kemal Özkan da katıldı.
 

04.05.2007

Genel Başkan Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreter Mustafa Çavdar ve Dış İlişkiler Servisi uzmanı Gün Bulut'tan oluşan bir Petrol-İş delegasyonu 2-4 Mayıs 2007 günlerinde dünya örgütümüz ICEM'in Brüksel'deki genel merkezinde Genel Sekreter Manfred Warda ile görüştü. Warda ile yapılan görüşmeye ICEM'in Kimya Sektörü Sorumlusu Kemal Özkan da katıldı.
 

Fresenius grevcileriyle uluslararası dayanışma
 

Görüşmede sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın 26 Eylül 2006 gününden bu yana devam eden Antalya'daki Novamed greviyle ilgili son gelişmeleri özetledi ve ICEM'in 8 Mart dolayısıyla yaptığı Acil Eylem Çağrısı için teşekkür etti. Petrol-İş heyeti acil eylem çağrısı üzerine dünyanın dört bir yanından gelen dayanışma mesajlarından oluşan bir dosyayı Genel Sekreter'e verdi. Genel Sekreter Warda, Alman çokuluslusu Fresenius'a bağlı Novamed işçilerinin grevinin başarıya ulaşması konusunda kardeş örgüt EMCEF'in yaptığı bütün girişimleri içtenlikle desteklediklerini ve ICEM'in desteğinin de sonuna kadar süreceğini belirtti.
 

Çokuluslularda sendikal örgütlenme ve ICEM'in taşeron işçiliği kampanyası

 

Petrol-İş'in Türkiye'deki belli çokuluslu şirketlerde örgütlü olduğunu belirten Öztaşkın, bu işyerlerindeki deneyimlerimizin küresel düzeyde bilgi alışverişinin ve uluslararası dayanışmanın taşıdığı hayati önemi gösterdiğini vurguladı. Manfred Warda ve Petrol-İş heyeti, ICEM'in küresel çerçeve sözleşmeler ve küresel şirket ağları alanındaki çalışmalarının ve taşeron işçiliğiyle ilgili uluslararası kampanyasının değerli stratejik olanaklar içerdiği konusunda mutabakata vardılar. Öztaşkın ICEM'in küresel şirket ağlarına sendikamızın katılmak istediğini belirtti.
 

Warda, ayrıca, dünya örgütümüz ICEM'in nakliyat, metal, ağaç ve tekstil sektörlerindeki küresel federasyonlarla stratejik işbirliğine girmesinin örgütün gündeminde önemli bir yer tuttuğunu ve bu alanda sürdürülecek çalışmaların uluslararası sendikal hareketin gücünü ve etkinliğini artıracağını belirtti.
 

ICEM Türkiye Koordinasyon Komitesi
 

Türkiye'deki ICEM üyesi sendikaların bir ICEM Türkiye Koordinasyon Komitesi kurmak amacıyla yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü çalışmanın sonuçlanması için ICEM Genel Sekreteri önümüzdeki Temmuz ayı sonlarında ya da Ağustos'ta ilgili sendikaların katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Böylesi bir girişimin Türkiye'deki sektör sendikalarının ICEM çalışmalarına katılımını daha etkin bir hale getireceği üzerinde Warda ile Öztaşkın mutabık kaldılar.
 

ICEM Web sayfasının Türkçesi

 

Genel Başkanımız Öztaşkın ICEM web sayfasının Türkçe versiyonunun hazırlanması ve yayımlanmasını bir ihtiyaç olarak gördüğünü ve Petrol-İş'in bu çalışmaya katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Genel Sekreter Warda ise bu öneriyi kabul ettiklerini ve böyle bir katkıdan memnuniyet duyacağını belirtti.
 

ICEM web sayfasının Türkçe versiyonu özellikle ICEM'in temel politika ve strateji belgelerine Türkçe'de doğrudan ulaşma olanağı sağlayacak.
 

ICEM Kongresinde eşzamanlı Türkçe çeviri hizmeti

 

ICEM Genel Sekreteri Warda ile Genel Başkanımız Öztaşkın Kasım 2007'de Bangkok'ta yapılacak ICEM Dünya Kongresi'nde Türkiye'den katılacak sendika delegelerine yönelik olarak eşzamanlı (simültane) Türkçe çeviri hizmeti sağlanması konusunda anlaşmaya vardılar. Warda ICEM'in bundan sonraki çalışma toplantılarında ve etkinliklerinde de Türkçe çeviri hizmetinin düzenli olarak sağlanması konusunu gündemine aldı.
 

Bitirirken
 

Sendikamız faaliyet gösterdiği sektörlerdeki çokuluslu şirketlere karşı etkin bir mücadele verebilmenin yolunun dünya sendikal hareketinin etkin bir parçası olmaktan geçtiğini biliyor. Sermayenin ulusal sınırlar ötesinde, küresel ölçekte hareket edebildiği günümüz kapitalizmi koşullarında, sendikaların ulusal sınırlara kısılıp kalamayacağının farkında. Bu nedenledir ki Petrol-İş dünya sendikal hareketiyle ilişkilerinin günlük çalışma ilişkisi düzeyine çıkarılması için çalışıyor. Bu çaba sendikamızın bütünsel stratejisinin ayrılmaz bir parçası.