• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş, işçileri sendikalı olmaya çağırıyor

Halil Ergün ve Meral Okay'ın da rol aldığı TV filmleri, radyo spotları,  gazete ilanları ve açıkhava duyurularıyla işçiler sendikalı olmaya çağrılıyor. Petrol-İş'in “Sendikalı Ol” kampanyası şimdi Bursa ve Gebze'de başlıyor.

11.01.2010

Petrol-İş Sendikası'nın ilk adımlarını Düzce'de attığı “Sendikalı Ol!” kampanyası, işçi nüfusunun yoğun olduğu Bursa ve Gebze'de de başladı. Alıştığımız ticari reklamların yayınlandığı mecralarda bu defa, Petrol-İş'in tüm çalışanları sendikalı olmaya çağırdığı görüntüler, mesajlar yer alıyor.

Sendikal örgütlenmenin ancak güvene dayalı insani ilişkiler içinde gerçekleşeceği açık. Ancak bu seferki kampanyanın, bu ilişkilerin arka planını da güçlendirmesi bekleniyor. Genel olarak sendikaya duyulan güveni artırmak, sadece işçilere değil, aynı zamanda onların ailelerine, sosyal çevrelerine, yerel kamuoyuna da sendikal örgütlenmeye ilişkin olumlu mesajlar vermek... Nihai amaç bu!

Kampanyada; “sendika” kavramına karşı yaratılmak istenen olumsuz görüşleri etkisiz kılacak bir yaklaşım; insani, doğal, güleryüzlü, umut ve barış vaat eden bir üslûp benimsendi. Halil Ergün ve Meral Okay'ın “kampanyanın yüzü” olduğu bu çalışma, kolektif bir ruhla oluşturuldu. Petrol-İş “başka bir örgütlenme çalışmasının mümkün olduğunu” gösteren bu kampanyayı sonraki adımlarda tüm Türkiye'ye yaymayı, iletişim çalışmalarını giderek genel medyaya açmayı hedefliyor.

Bursa ve Gebze'nin hemen tüm yerel gazetelerinde yer alan ilanlar, kentin tüm görünür noktalarındaki billboardlar’da, trenlerde, duraklarda asılı kalacak olan afişler, radyo spotları ve yerel televizyonlarda sunulan tanıtım-çağrı filmleriyle işçiler anayasal bir hak olan sendikalı olma özgürlüğünü kullanmaya çağrılıyor. Kampanya materyallerinde hem katkı veren sanatçılar, hem de iş giysileri içinde gülümseyen Petrol-İş üyeleri; işçileri bölge, cinsiyet, yaş, siyasi görüş gibi ayrımları aşarak “sendikalılık kimliği”nde buluşmaya davet ediyor. Sendika gücündür, hakkındır, gelecektir, dayanışmadır gibi vurgular yapılıyor. Kampanya boyunca yaygın olarak dağıtılacak broşürlerde ve kampanya için oluşturulan www.sendikaliol.org web sitesinde yer alan metinlerde ise, sendikalı olmanın anlamı, işlevi ve önemine dair bilgiler, anlaşılır bir dille sunuluyor.

Petrol-İş, temel bir insan hakkı olan sendikal örgütlenme hakkının tüm emekçilerce kolaylıkla, meşru biçimde ve engelsizce kullanılabilmesi, sendikasız işçi kalmaması için çalışmaya devam edecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİMKURULU

İletişim: Mehmet Yılmaz                        Tel: 0216- 474 98 70

               Basın Danışmanı                               0535-967 15 14

 

ÖNEMLİ NOT:Kampanya ile ilgili daha geniş bilgi ve dökümanlara www.sendikaliol.org  web sitemizden ulaşabilirsiniz.