• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş’te toplumsal cinsiyet eğitimi

Altı yıldır iki aylık düzenli periyodlarla bir kadın dergisi çıkararak Türkiye sendikal hareketi tarihinde ilki başaran sendikamız, bu kez genel eğitim programı içine 2 saatlik toplumsal cinsiyet dersi koyarak, işçi sendikalarında başka bir ilke daha imza attı.

28.04.2009

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Bahar 2009 İkinci Kademe Aktif Üye Eğitimlerinde, sendikal eğitim programına toplumsal cinsiyet eğitimi konuldu. İki saatlik toplumsal cinsiyet eğitiminin ilk dersi başlangıç etkinliklerine ayrıldı. Bu etkinliklerle grup içinde karşılıklı güven, saygı ve sevgi ortamı yaratmak, katılımcıların günlük yaşam deneyimleri üzerinde düşünmesini sağlamak hedefleniyordu. İkinci ders ise kadın ve erkek olarak deneyimlenen gündelik yaşam pratiklerinin toplumsal cinsiyetle bağlantısı, kadın-erkek arasındaki eşitsizlikler ele alındı. Diyalog esaslı eğitim Türkiye’nin farklı bölgelerinden 130’a yakın Petrol-İş üyesinin katıldığı eğitimlerde, cinsiyet temelli eşitsizliklerin sendikal örgütlenme üzerindeki olumsuz etkileri de tartışıldı. 13 sendika üyesi kadının da yer aldığı eğitimlerde, grup çalışmaları, bire bir katılım yoluyla, kadın-erkek, eğitici-eğitilen hiyerarşilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen diyalog esaslı yöntemlere ağırlık verildi.