• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ADIYAMAN ŞUBEMİZDEN STAND ve BASIN AÇIKLAMASI:

Petrol Kanunu Tasarısı Geri Çekilmelidir

Türk Petrol Kanunu Yasa tasarısının görüşülmesi ile ilgili olarak Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şubesi üyeleri bu sabah Saat 08.00'da   Bölge Müdürlüğü önünde   toplanarak bir basın açıklaması yaptılar.

08.05.2013

Türk Petrol Kanunu Yasa tasarısının görüşülmesi ile ilgili olarak Petrol-İş Sendikası Adıyaman Şubesi üyeleri bu sabah Saat 08.00'da   Bölge Müdürlüğü önünde   toplanarak bir basın açıklaması yaptılar. Sendika adına basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Ali Tırpan: “ Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile yerli ve yabancı sermayenin çıkarları için “Milli Menfaatler”den vazgeçilmiştir. Mevcut yasada bu konuyu düzenleyen hükümlere tasarıda yer verilmemiştir.” dedi.

Kamu eliyle petrol arama
TPAO'nun kamu kuruluşu niteliğinin korunması ve entegre bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesi  gerektiğine dikkat çeken Tırpan sözlerini şöyle bitirdi: “Ülkemizde kamu eliyle etkin bir petrol arama, geliştirme ve üretim stratejisinin geliştirilmesi hedeflenmeli, bu doğrultuda Türk Petrol Kanunu Tasarısı derhal geri çekilmelidir!” Bildirinin okunmasının ardından üyelerimiz işbaşı yaptılar.

Standa ilgi büyük
Öte yandan Adıyaman Şubesi'nin konuyu kamuoyuna anlatmak için  7 Mayıs tarihinde Demokrasi Parkında açtığı stanta ilgi büyük oldu. Adıyaman Şube Başkanı Ali Tırpan ve Yönetim Kurulu üyeleri işyerlerini ve esnafı ziyaret ederek bildiri verip,  imza topluyorlar. Stant 10 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek.

Kaynak: Adıyaman Şubesi