• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Duyurusu... Basın Duyurusu...

Petrol-İş Konya Örgütlenme Bürosu Açılıyor...

Konya OSB'de faaliyet gösteren PAKPEN A.Ş'de kısa bir süre önce örgütlenen sedikamız şimdi de Konya Örgütlenme Bürosunu açıyor. Açılış 31 Mart 2012, Cumartesi günü saat 12.30'da...

Basın Servisi
30.03.2012

 

Petrol-İş Sendikası olarak Konya’da, işkolumuz kapsamında bulunan ve petrol, kimya, lastik, plastik, ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde örgütlenmeyi hedefliyoruz.

İşte bu amaçla burada bir örgütlenme bürosunun açılışını yapıyoruz ve işçi sınıfına hayırlı olsun diyoruz. Petrol-İş Örgütlenme Bürosu yanlızca Petrol-İş üyelerine veya bu sektörde çalışan işçilere değil, örgütlenme ve eğitim çalışmalarında Konya'daki tüm emekçilerin yararlanabileceği bir merkez olacaktır.  Çünkü Konya’daki sanayi kuruluşlarında örgütlenme başarılı olursa, işçilerin, çalışanların ücretleri, yaşam standartları yükselirse Konya’nın kalkınması da daha hızlı olacaktır. Konya'daki işyerlerinde örgütlenme hedefimize ulaşma konusunda bu ilimizdeki sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının, siyasi partilerin ve yerel medyanın desteğini de yanımızda görmek istiyoruz.

Petrol-İş Konya Örgütlenme Bürosunun açılışı, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen, Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül ve Ankara şube yöneticilerinin, Konya'daki sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve Pakpen işçilerinin katılımıyla yapılacaktır.
Açılışa yazılı ve görsel basınımız temsilcilerinin katılımını bekliyor, saygılar sunuyoruz.

PETROL-İŞ SENDİKASI
ANKARA ŞUBESİ

Petrol-İş Konya Örgütlenme Bürosu:
Adres: Şemstebriz Mah. Şerafettin Cad. Zengin Han. 52/306-Karatay/KONYA
Açılış Tarihi: 31 Mart 2012-Cumartesi
Saat: 12.30

Kaynak: Ankara Şubesi