• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş, Mısır Genel Petrol İşçileri Sendikasını Ziyaret Etti

Petrol-İş Sendikası heyeti 5-10 Şubat 2024 tarihlerinde Mısır Genel Petrol İşçileri Sendikası’nın davetlisi olarak Mısır’a gitti. Petrol-İş Sendikası olarak ilk resmi ziyaretimizi yaptığımız Mısır Genel Petrol İşçileri Sendikası ile farklı günlerde uzun süren iki ayrı toplantı yapıldı.

13.02.2024

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda, İzmir Şube Başkanı Cem Turan, Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse’den oluşan heyet, Mısır Genel Petrol İşçileri Sendikası Yönetimi ile gelecekte kurulması planlanan işbirliği çerçevesinde çeşitli toplantılar yaptı.

Mısır Genel Petrol İşçileri Sendikası ile Petrol-İş arasında, Petrol-İş Kongresi sürecinde yapılan görüşmede iki sendika arasındaki ilişkiler geliştirilmişti. Daha sonraki süreçte iki sendika arasında imzalanması planlanan eğitim ve kültürel işbirliği anlaşması için genel merkez ve şubeler düzeyinde bir heyet oluşturuldu. Son olarak Petrol-İş ile Mısır Petrol işçilerinin birbirini daha yakından tanımasını, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı yapmasına olanak sağlayan ziyaretlerin iki ülke işçilerinin mücadelesini daha da geliştireceğine dair ortak tutum geliştirildi ve bu kapsamda Mısır Genel Petrol İşçileri Sendikası’nın davetlisi olarak Mısır’a ziyaret yapıldı.

Petrol-İş Sendikası olarak ilk resmi ziyaretimizi yaptığımız Mısır Genel Petrol İşçileri Sendikası ile farklı günlerde uzun süren iki ayrı toplantı yapıldı. Toplantılarda, Mısır Sendikası heyeti Türkiye’deki çalışma koşulları ve işçilerin yaşam standartlarını ayrıca yakından takip ettiklerini gözlemlediğimiz ülkemizdeki siyasi gelişmeleri işçilerin bakış açısından dinlemek istediler. Bir çok sorunun sorulduğu, yorumların yapıldığı toplantıda Genel Başkan Süleyman Akyüz ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda, gelen soruları ayrıntılı olarak cevapladılar. Sonrasında ise Mısır petrol işçileri kendi gündemlerini bizlere aktardılar.

Kahire’de Mısır Petrol İşçileri Sendikasının genel merkezinde ve öncesinde yapılan toplantılarda yine iki ülke sendikal hareketi ve işçilerin haklarının nasıl geliştirileceği görüşüldü. Bu toplantılara Mısır Petrol İşçileri Sendikasından Genel Başkan Mohamed Gobran, Genel Sekreter Ahmed El Shogry, Genel Eğitim Sekreteri Mohamed Salah, Genel Yönetim Sekreteri Mahmoud Moussa katıldı. Toplantının sonunda Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Petrol-İş Genel Örgürenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda ve Mısır Petrol İşçileri Genel Başkanı Mohamed Gobran iki sendika arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasını imzaladı. 

Bu anlaşmanın hem Türkiye petrol işçileri açısından hem de Mısır petrol işçileri açısından işçi haklarının geliştirilmesi, işçiler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde önemli sonuçları olacağını umuyoruz.