• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Araştırma Servisi emperyalist rekabeti inceliyor

Petrol Sektöründe Gelişmeler

Doğu Akdeniz Güney Kıbrıs'ın doğal gaz arama çalışmalarına başlaması ile ısınırken, petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynakların emperyalist paylaşım kavgasının en önemli konusu olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

22.09.2011

Doğu Akdeniz Güney Kıbrıs'ın doğal gaz arama çalışmalarına başlaması ile ısınırken, petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynakların emperyalist paylaşım kavgasının en önemli konusu olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Son derece stratejik bir ürün olan petrolün en önemli enerji kaynağı ve buna bağlı olarak emperyalist rekabetin temel unsuru olması, petrol kaynaklarının kontrol edilmesi çabalarını emperyalist politikaların ana ekseni haline getiriyor.

Petrol sektörünün kaynak savaşlarının dinamikleriyle belirlenen güncel ve yapısal eğilimlerini ortaya koyan raporda, dünyada ve Türkiye'de petrol sektöründeki son gelişmelere yer veriliyor. TPAO'nun yapısının değiştirilmek istendiği bir süreçte, Türkiye'de geçmişten bugüne petrol sektöründe devletin rolüne vurgu yapan raporda sektörde neo-liberal saldırıların sonuçlarına da işaret ediliyor.

Petrol-İş'in 26. Genel Kurul Çalışma Raporu için hazırlanan sektör değerlendirmesine ulaşmak için...