• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol Sektöründe Yağma

Irak’ta yabancı petrol şirketleriyle yapılan Üretim Paylaşımı Anlaşmalarıyla, Türkiye’de ise 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile yağmalanan petrol serveti üzerine araştırma yayımlandı.

27.01.2007