• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendika Üye Sayıları Açıklandı:

PETROL-İŞ SENDİKASI 33 BİN 024 ÜYEYE SAHİP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Temmuz 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sendikaları istatistiklerine göre kayıtlı 12 milyon 287 bin işçinin 1 milyon 189 bini yani yüzde 9.7’si sendikalı.

05.08.2014

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Temmuz 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sendikaları istatistiklerine göre kayıtlı 12 milyon 287 bin işçinin 1 milyon 189 bini yani yüzde 9.7’si sendikalı.

Ocak ayı istatistiklerine göre sendikalı işçi sayısı 1,096,540 iken açıklanan son verilerde 92.941 kişilik bir artış görülüyor.  Ancak artışla beraber 1 milyon 189 bin olan sendikalı işçilerden sadece 746 bini toplu sözleşmeden yararlanabiliyor.

91 Sendika Baraj Altında Kalıyor

Bakanlığın paylaştığı 2014 Temmuz ayı istatistiklerine göre yapılan hesaplamalarla şu sonuçlar ortaya çıktı;
Türkiye'de toplam sendika sayısı 140 iken yüzde 1'lik işkolu barajının altında kalan sendika sayısı 91, yani toplam sendikaların yüzde 65'i. Bu durumda sadece 49 sendika toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip oluyor.
Yüzde 1 barajının altında kalan sendikalı işçi sayısı 57 bin 301 iken sendikalı işçilerin yüzde 4.81'i baraj sınırlaması nedeniyle toplu sözleşme yapamıyor.

Yüzde 1'lik iş kolu barajını  geçen ve geçemeyen sendikalar ise konfederasyon bazında şöyle;

Disk' e bağlı 14, Türk-İş'e bağlı 2, Hak-İş'e bağlı 4, Aksiyon-İş'e bağlı 20 ve bağımsız sendikalardan 51'i barajı geçemezken, Türk-İş'e bağlı 30, Disk'e bağlı 4, Hak-İş'e bağlı 13, bağımsız sendikalardan 2'si barajı geçebiliyor. Aksiyon-İş'e bağlı hiçbir sendika barajı geçemiyor.

Sendikamızın 33 bin 024 Üyesi Bulunuyor

Sendikamız özelinde baktığımızda da;

Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç iş kolunda 42 bin 463 işçi sendikalı. Bu iş kolunda  Petrol-İş, 33 bin 024 üye (yüzde 7.59), Lastik-İş, 8 bin 639 üye (yüzde 1.99), İlkim-İş, 16 üye (yüzde 0.01), Öz Petrol-İş, 712 üye (yüzde 0.17), Tüm Petrol-İş, 33 üye (yüzde 0.01), Pak Petrol-İş ise 39 üyeye (yüzde 0.01) sahip.

Sendikamızın Ocak ayı istatistiklerine göre 32 bin 837 üyesi varken açıklanan son istatistiklerle üye sayımız 33 bin 024 olarak gözüküyor.