• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Sendikası Batman’da Eylem Yaptı: TPIC İşçisi Hakkını Alacak!

06.01.2015

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) TPIC’den (Turkish Petroleum International Company) hizmet alımını durduracağını açıklamasını üzerine, işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Petrol-İş Sendikası üyesi yüzlerce taşeron işçisi bu sabah eylemdeydi.

TPAO’nun, TPIC’den 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki sondaj alanlarında hizmet alımını sonlandıracağı açıklaması üzerine, TPAO’nun özelleştirme sürecine karşı ve TPIC işçileri için kalıcı ve güvenceli iş talebiyle, 6 Ocak Salı günü, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Petrol-İş Sendikası’ndan Genel Başkan Mustafa Öztaşkın, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen, Batman Şube Başkanı Mustafa Mesut Tekik ve Batman şube yönetimi ile sendika üyesi işçiler katıldı. Ayrıca Batman HDP Milletvekili Ayla Akat, Batman Belediyesi Eşbaşkanı Gülistan Akel, HDP il Eşbaşkanları, DBP il Eşbaşkanları, Emekliler Derneği Başkanı ve yönetimi ile STK’lar destek amaçlı eyleme katıldılar.

TPIC işçilerinin direnişi feshi engelledi

Petrol-İş Sendikası adına basın açıklamasını okuyan Genel Başkan Mustafa Öztaşkın, “Petrol-İş üyesi işçilerin iş akitlerinin feshedilmesi girişimi, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarının asıl amacını gözler önüne serdi” dedi. Kararlı bir direniş sergileyen TPIC işçilerinin iş akitlerinin feshinin 6 ay süreliğine ertelendiğini söyleyen Öztaşkın, biz mücadelemize kalıcı ve gerçek bir çözüm için devam edeceğiz diye belirtti.

TPAO’nun TPIC’den hizmet alımını sonlandıracağı açıklamasının TPAO’nun özelleştirilmesiyle yakından ilişkili olduğunu dile getiren Öztaşkın, Bütünsel Dönüşüm Programı adı altında TPAO’nun parçalanarak özelleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Petrol-İş Sendikası’nın yıllardır özelleştirmenin ve güvencesizliğin karşısında mücadele ettiğini kaydeden Öztaşkın, bugün bu mücadeleyi taşeron şirkette çalışan ama aslında TPIC işçisi olan üyelerimizle beraber veriyoruz dedi.

TPIC işçisi kalıcı ve güvenceli iş istiyor

Öztaşkın konuşmasına şöyle devam etti: “İlgili sahalarda sondajların durdurulması kararı gözden geçirilmeli, işçiler kalıcı olarak bu sahalarda çalışmaya devam etmeli, TPAO Jeoloji Müdürlüğü bünyesinde TPIC’in yaptığı işlere bağlı olarak geçici işçi ve yeddiemin statüsünde çalışanların işsiz kalmalarının önüne geçilmelidir. Hakları ve geleceği için örgütlenen TPIC işçisi bu yıla direnerek girerken, 2015 yılı direniş ve mücadele yılı olacak, TPIC işçisi hakkını alacaktır.”

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına okunan basın açıklamasının tam metni aşağıdadır:

Eylemlerimizin fitilini ateşleyen, TPAO’nun 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hizmet alımı yaptığı TPIC’den Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki sondaj alanlarında hizmet alımını sonlandıracağını açıklaması olmuştur. Bu karar, TPAO’nun özelleştirilmeye hazırlanmak istenmesiyle yakından ilişkilidir. Bütünsel Dönüşüm Programı adı altında devlet petrol şirketi TPAO, parçalanmak istenmekte ve yeniden yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Sonraki adım ise halkımıza ait bu kuruluşumuzun özelleştirilmesi olacaktır.

Asıl amacı yurtdışında faaliyet göstermek olan TPIC’in, 2012 yılında TPAO’dan alınıp BOTAŞ’a devredilmesi de aynı hazırlıkların bir parçası olmuştur. TPIC’i yurtiçi sahalarda taşeronu olarak kullanmaya başlayan TPAO, şimdi aynı planlar doğrultusunda, bu sahalardaki faaliyetlerine son verme kararı almıştır.

TPAO’nun hizmet aldığı TPIC, faaliyetlerini yılda birkaç defa yapılan ihalelerle taşeron firmalar üzerinden yürütmektedir. Bu şirketlerde çalışan işçiler, 2013 yılında sendikamıza üye olmuşlardır. Taşeron şirket üzerinde gösterilen bu işçilerin çalışmasında müfettişler muvazaa tespit etmiş, TPIC tarafından bu müfettişlerin raporlarına itiraz edilmiş ve örgütlenme sürecimiz yargıya taşınmıştır.

Petrol-İş Sendikası, yıllardır özelleştirme ve taşeronlaşmanın güvencesizleşme, işsizlik ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyeceğini söylemektedir. Bu politikalara karşı mücadelenin öncülüğünü hiç bırakmadık. Bugün aynı mücadeleyi burada, taşeron şirketlerde çalışan ama aslında TPIC işçisi olan üyelerimizle birlikte veriyoruz. Sondaja son verilen bu sahalarda ana işveren TPAO’dur. Mücadelemizde muhatabımız bu nedenle TPAO ve TPIC şirketleridir.

Yüzlerce petrol işçisini, karda kışta işsizlikle karşı karşıya bırakan iş akdi fesih kararları, üyelerimizin ve sendikamızın kararlı mücadelesi, yerel siyasetçilerin girişimleri, TPAO ve TPIC yönetimlerinin de olumlu yaklaşımlarıyla 6 ay süreyle durdurulmuştur. Bu erteleme kararı yerindedir, ama mücadelemiz kalıcı ve gerçek bir çözüm üretilene kadar kararlı bir şekilde sürecektir.

İlgili sahalarda sondajların durdurulması kararı gözden geçirilmeli, işçiler kalıcı olarak bu sahalarda çalışmaya devam etmeli, TPAO Jeoloji Müdürlüğü bünyesinde TPIC’in yaptığı işlere bağlı olarak geçici işçi ve yeddiemin statüsünde çalışanların işsiz kalmalarının önüne geçilmelidir.

TPIC’de taşeronlaşmaya son verilmelidir. Burada, müfettiş raporlarında muvazaanın tespit edilmesiyle TPIC işçisi sayılması gereken üyelerimizin örgütlenme iradesine saygı gösterilmelidir. TPIC yönetimi örgütlenme sürecini geciktirmek için başvurduğu yetki itirazlarını derhal kaldırmalı ve toplu sözleşme görüşmelerine başlanmalıdır.

Sahalarda sondajları durdurma kararı alan TPAO’nun, yanlış kararlarla zayıflatılmasına, parçalanarak yeniden yapılandırılmasına ve özelleştirilmesine karşıyız.

TPAO ve TPIC yönetimlerine buradan bir kez daha sesleniyoruz. TPIC işçisi için kalıcı bir çözüm bulunmalı, sorun kökten çözülmelidir. Sahalarda sondaj çalışmalarına yeniden başlanmalıdır.

Hakları ve geleceği için örgütlenen TPIC işçisi, bu yıla direnerek girdi. 2015 yılı direniş ve mücadele yılı olacak, TPIC işçisi hakkını alacaktır.

Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!

 

Kaynak: DirenEmek

http://direnemek.org/2015/01/06/petrol-is-sendikasi-batmanda-eylem-yapti...