• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

'Birliğimiz gücümüzdür'

Petrol-İş Sendikası tüm üyeleriyle tek vücut

Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ın satılması ve devir aşamasına gelmesi ile Tüpraş işçisi arkadaşlarımızın özelleştirmeye karşı, sendikamız Petrol-İş’in önderliğinde, yürüttüğü mücadele artık en önemli dönemecine gelmiştir.

 

27.01.2006
PETROL-İŞ SENDİKASI TÜM ÜYELERİYLE TEK VÜCUT
 
Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’ın satılması ve devir aşamasına gelmesi ile Tüpraş işçisi arkadaşlarımızın özelleştirmeye karşı, sendikamız Petrol-İş’in önderliğinde, yürüttüğü mücadele artık en önemli dönemecine gelmiştir.
 
Türkiye’nin geleceğini tehdit eden, toplumun yaşam standartlarının her geçen gün daha da kötüleşmesine neden olan ve ülkemiz emekçilerinin çalışma koşullarını insan onuruna yakışmayan şartlara sürükleyen her türlü uygulamaya karşı, Petrol-İş Sendikası ve üyeleri yıllardır  onurlu bir duruş sergileyerek, ülkemizin yüz akı olmayı başarmıştır.
 
Biz Petrol-iş Sendikası üyeleri, ülkemize ve emeğimize koşullar ne olursa olsun sahip çıkmayı her zaman bir öncelik olarak kabul ettik.  Bugünde hem Tüpraş’a hem de Tüpraş’ta direnen yiğit arkadaşlarımıza sahip çıkmayı ve onların eylemde olduğu bugünlerde sesimizi seslerine, yüreğimizi yüreklerine katmayı bir öncelik sayıyoruz. Bu bilinçle sendikamızın örgütlü olduğu tüm işyerlerinde, özelde Tüpraş’ın  genelde ise ülkemizin tüm zenginliklerinin yağmalanması çabalarına sessiz kalmadığımızı göstermek için, iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz.
 
Gelecekten umudunu kesmeye başlayan bu ülkenin insanlarına Petrol-İş Sendikası üyeleri olarak sesleniyoruz; haklarını bilen ve birlik olmanın büyük bir güç olduğunu kavrayan toplumlar asla umutlarını yitirmezler. Bizler yani Petrol-İş Sendikası üyeleri bu bilincin bir örneğini oluşturuyoruz.
 
Bizlerde bugün, iş yerlerimizden tüm Türkiye’ye sesleniyor ve bir gerçeğin altını bir kez de biz çiziyoruz.  Tüpraş devrediliyor ve Türkiye kaybediyor ama unutulmasın ki Tüpraş işçisi, Petrol-İş Sendikası Tüpraş’ta asla ve asla kaybetmeyecektir. Tüpraş işçisi ne örgütlü gücünü ne de kazanılmış haklarını kesinlikle kaybetmeyecektir. Bugünden uyarıyoruz; Petrol-İş Sendikası üyesine dokunmaya kalkanın eli yanar. Şimdiye dek tüm söylediklerimiz doğru çıktı, Tüpraş’a talip olanlar bu sözümüzün de doğruluğundan şüphe duymasınlar.
 
Çünkü birlik olanlar daima güçlüdür ve direnenler asla yenilmezler.
 
Bu söz Petrol-İş Sendikası’nın sözüdür, bilen bilir, bilmeyen ise çok yakında öğrenir!
 
Selam Olsun Tüpraş’ta Direnen Tüpraş İşçisine!