• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

66 üyemizin işe iadesine karar verildi

Petrol-İş üyesi Deva Holding işçilerinin hukuk zaferi...

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerinde toplu iş sözleşmesi hükümlerini tanımayarak Petrol-İş üyesi işçilere bireysel sözleşme imzalatmayı dayatan ancak bu dayatmayı kabul etmeyen üyelerimizi işten çıkartan Deva Holding işverenini haksız bulan yargı 66 üyemizin işe iadesine karar verdi.

14.03.2012

Basın Açıklaması...Basın Açıklaması...

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerinde toplu iş sözleşmesi hükümlerini tanımayarak Petrol-İş üyesi işçilere bireysel sözleşme imzalatmayı dayatan ancak bu dayatmayı kabul etmeyen üyelerimizi işten çıkartan Deva Holding işverenini haksız bulan yargı 66 üyelerimizin işe iadesine karar verdi.

Deva Holding A.Ş. işvereni, Petrol-İş 'in örgütlü olduğu işyerlerinde, 01.01.2009 – 31.12. 2010 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi sona ermeden Çerkezköy, İstanbul ve Kocaeli'nde bulunan her üç işyerinde çalışan üyelerimize, 13.12.2010 tarihinde işe gittiklerinde, sendika ile artık toplu iş sözleşmesi bağıtlamayacağını ifade ederek, bireysel iş sözleşmesi imzalamalarını, aksi taktirde bireysel iş sözleşmesini imzalamayan sendikamız üyelerinin iş sözleşmelerinin feshedileceğini bildirmişti. İşverenin bu dayatmasına karşı çıkan ve bireysel iş sözleşmelerini imzalamayan 70 üyemizin iş sözleşmesi 13.12.2010 tarihinde işbaşı yaptırılmaksızın feshedilmişti.

Bu fesih üzerine Sendikamız avukatlarınca 05. 01. 2011 tarihinde Çerkezköy İş Mahkemesinde açılan davalar 22. 08.2011 tarihinde işçiler lehine sonuçlandı. Kararların temyiz edilmesi üzerine dava, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 30.12.2011 tarihinde verdiği onama kararı ile kesinleşti. Dava ile sendikamız üyesi işçiler ve Petrol- İş bir hukuk zaferi kazandı.

Ancak davalı Deva Holding A.Ş. işe iade talebinde bulunan üyelerimizin talebini kabul etmeyerek, tazminatlarını ödeme yoluna gitti. Deva Holding A.Ş. yönetimi işe iade kararlarını uygulamayarak, işyerlerinde Sendikamızın toplu iş sözleşmesi imzalamasını engellemeyi amaçlamaktadır.

Ancak Sendikamız Deva Holding A.Ş. işyerlerinde yeniden toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için çalışmalarına devam edecek ve çoğunluk sağlayıncaya kadar bütün çalışanları Sendikamıza üye kaydetmek için çabalarını sürdürecektir. Dün olduğu gibi bugün de bu amaç için yasal olanakları sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan