• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Hükümetin ve Türk-İş'in tutumuna tepki gösterdiler

Petrol-İş üyesi kamu işçileri 1 saat iş bıraktı

30.05.2011

Kamu toplu iş sözleşmeleri süreci, hem ilgili sendikalarca doğru işletilmemiş hem de Türk-İş Yönetim Kurulu doğru planlama ve koordinasyonu gerçekleştirememiştir. Konfederasyonumuz Yönetim Kuruluyla Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı ile şifai görüşmeler yapılsa da şu ana kadar toplu iş sözleşmelerinde ciddi bir gelişme olmamıştır.

Türkiye genelinde 101 işyerinde 230.000 işçiyi kapsayan kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, ilgili işçi sendikaları ile kamu işveren sendikaları ve işyeri yetkililerinin katılımıyla sürdürülmektedir.

Petrol-İş, kamu toplu iş sözleşmeleri için temel yaklaşımını; kazanılmış hakların korunması ve 4857 sayılı yasanın esnek çalışmaya ilişkin hükümlerinin toplu iş sözleşmelerinde yer almaması, düşük ücretlerin iyileştirilmesi ve işyerlerindeki ücret dengesizliklerinin giderilmesi, işyerlerinde ilk giriş
ücretlerinin işletmedeki genel ücret seviyesi ile eğitim ve kalifikasyon da dikkate alınarak en düşük memur maaşları da gözetilerek 1.500 TL'den az olmayacak şekilde belirlenmesi, ücret zamlarının birinci yıl için % 20 oranında, ikinci yıl için gerçekleşen enflasyon+4 puan olması,çerçeve protokolüne işyeri sorunlarının çözümünü engelleyecek hükümlerin konmaması, yılbaşındaki ücret seviyelerinin yıl sonuna kadar korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, işletmelerdeki müteahhit-taşeron uygulamalarına son verilmesi şeklinde belirlemiştir.

Sendikamızca, belirlenen bu ilkesel yaklaşımlar doğrultusunda 6.250 üyemiz adına TPAO, BOTAŞ, ETİ MADEN, MAKİNA KİMYA, AFYON ALKOLOİD işyerlerinde şu ana kadar 3’er görüşme gerçekleştirilmiş, 60 günlük yasal görüşme süreci tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra uyuşmazlık prosedürüyle resmi arabulucu tayin edilip, çalışmaya başlayacak daha sonra da grev yasağı kapsamında olan işyerlerimizde YHK süreci başlayacak, grev yasağı kapsamında olmayan işyerlerimizde ise grev ile ilgili prosedürler başlayacaktır.

Kamu TİS'lerinde süreç nasıl işliyor?
Kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri yıllardır iki farklı kulvarda yürütülmektedir.Birincisi, Petrol-İş'in de içinde yer aldığı Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri ile Yol-İş, Tek Gıda-İş, Tarım-İş, Genel Maden-İş, Türkiye Maden-İş, Harb-İş ve TezKoop-İş’in genel başkanlarından oluşan Türk-İş Kamu İş Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunca belirlenen talepler doğrultusunda Türk-İş Yönetim Kurulu ile Hükümet arasında sürdürülmekte ve genel çerçeve protokolü imzalanarak, protokolde kararlaştırılan hükümler Toplu İş Sözleşmelerinde aynen yer almaktadır.

İkincisi işyerlerinde örgütlü ilgili sendikalar ile kamu işveren sendikaları ve işyeri yetkilileri arasında çerçeve protokolü dışında kalan daha ziyade işyeri sorunlarına yönelik taleplere ilişkin yapılan görüşmelerdir. Bu iki kulvarlı Toplu İş Sözleşmesi sürecinde çerçeve protokolündeki maddeler tavsiye niteliğinde olsa da ve uyma zorunluluğu bulunmasa da elbetteki 230.000 işçi adına konfederasyonumuzla hükümet arasında yapılan anlaşma sendikamız için de bağlayıcıdır ve protokoldeki maddeler aynen toplu iş sözleşmelerimizde yer almaktadır.

Ciddi bir mücadele ortaya koyacağız
Bazı sendikalarımız için genel çerçeve protokolünün imzalanması toplu iş sözleşmelerinin tamamen bittiği anlamına gelse de biz toplu sözleşme sürecini böyle değerlendirmiyoruz. Çünkü, çerçeve protokolünün dışındaki taleplerimizin gerçekleşmesi, özellikle işyerlerine özgü sorunlarımızın çözümü ile ücret dengesizliklerinin giderilmesi için, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ciddi bir mücadele ortaya konacaktır.

Sendika olarak, bu yılki toplu iş sözleşmelerinin temel stratejisinin yapılacak olan genel seçimler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini kararlaştırdık. Bu doğrultudaki görüşlerimizi de Türk-İş Başkanlar Kurulu’na taşıdık. Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda da bu yönde karar alınmasına rağmen ne yazık ki bu süreç, bazı sendikalarca doğru işletilmemiş hem de Türk-İş Yönetim Kurulu doğru planlama ve koordinasyonu gerçekleştirememiştir. Konfederasyonumuz Yönetim Kuruluyla Sayın Başbakan ve Toplu İş Sözleşmelerinden sorumlu Sayın Devlet Bakanıyla şifai görüşmeler yapılsa da şu ana kadar toplu iş sözleşmelerinde ciddi bir gelişme olmamıştır.,

Gerek Toplu İş Sözleşmesi sürecinin iyi yönetilememesi, gerekse hükümetin, taleplerimizi görüşmek üzere henüz ciddi bir tavır içerisine girmemesi nedeniyle bugün sendikamıza bağlı bütün kamu işyerlerinde 1 saat geç işbaşı yaparak tepkilerimizi ortaya koyuyoruz.

Kamu toplu iş sözleşmelerinde sürecin hızlandırılması ve taleplerimizin gerçekleşmesi için Petrol-İş’in bu mücadele de hazır olduğunu ifade ediyor, 230.000 işçinin ortak mücadelesinin örgütlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Petrol-İş Sendikası
Yönetim Kurulu Adına
Mustafa ÖZTAŞKIN
Genel Başkan